06 آبان 1401 - 14:09

۸۸ هزار میلیارد تومان از بودجه با اوراق پوشش داده شد

مجموع عملکرد انتشار اوراق دولت (اعم از نقدی و غیرنقدی) از اول سال تا ۴ آبان معادل ۸۸،۸۱۳ میلیارد تومان بوده است.
کد خبر : ۱۴۲۳۷۱

به گزارش ایبِنا، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و سه هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و چهار مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

 

در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و سومین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ ۷۸۳ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.

 

جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در بیست و سومین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ ۰۴ /۰۸ /۱۴۰۱

۸۸ هزار میلیارد تومان از بودجه با اوراق پوشش داده شد

 

با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۵۳، ۸۱۳ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۲ درصد از طریق بازار پول و ۶۸ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

 

علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۸۸، ۸۱۳ میلیارد تومان است.

 

در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۳.۸۱۳ میلیارد تومان، مبلغ ۱۰۲.۰۲۵ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.

 

تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ ۰۴ /۰۸ /۱۴۰۱

۸۸ هزار میلیارد تومان از بودجه با اوراق پوشش داده شد

 

ضمناً در هفته آتی نسبت به فروش اوراق به شرح جدول ذیل اقدام می‌شود:

 

۸۸ هزار میلیارد تومان از بودجه با اوراق پوشش داده شد

 

ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ ۹۵.۸۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر