نتیجه بیست‌وسومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی اعلام شد

نتیجه بیست و سومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی سال ۱۴۰۱ اعلام شد. حراج جدید اوراق یاد شده در آبان ماه نیز برگزار می‌شود.
کد خبر : ۱۴۲۳۸۴

به گزارش ایبِنا،  بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه بیست و سومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱ (مورخ ۳ آبان ۱۴۰۱)، به اطلاع رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۱۰ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

اعلام نتیجه بیست‌وسومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج بیست و چهارم

اعلام نتیجه بیست‌وسومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج بیست و چهارم

اعلام نتیجه بیست‌وسومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج بیست و چهارم

حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر