عرضه اوراق دولتی از ۹۴هزار میلیارد تومان عبور کرد

تاکنون ۹۴.۰۹۸ میلیارد تومان شامل ۵۹.۰۹۸ میلیارد تومان به‌صورت عرضه نقدی تأمین مالی انجام گردیده است.
کد خبر : ۱۴۲۶۱۷

به گزارش ایبنا، در ادامه اقدامات دولت برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و چهار هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و پنج مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذشده در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و چهارمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ ۵.۲۸۵ میلیارد تومان اوراق به‌صورت نقدی به فروش رسید.

با احتساب مبلغ مذکور، تاکنون مجموعاً ۵۹.۰۹۸ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۲۹ درصد از طریق بازار پول و ۷۱ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطرنشان می‌سازد، علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده است که به‌مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۹۴.۰۹۸ میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ذیل ارائه می‌شود:

جدول شماره (۲)؛ جزییات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۱

عرضه اوراق دولتی از ۹۴هزار میلیارد تومان عبور کرد/ خالص برداشت از بازار بدهی منفی ماند + جدول

*نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره‌نویسی

مأخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور


شایان ذکر است در مقابل مبلغ تأمین‌شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۵۹.۰۹۸ میلیارد تومان، مبلغ ۱۰۹.۵۳۲ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به‌شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب‌شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

تأمین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۸.۱۱

عرضه اوراق دولتی از ۹۴هزار میلیارد تومان عبور کرد/ خالص برداشت از بازار بدهی منفی ماند + جدول

ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۴۶.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ ۱۰۲.۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر