ایبِنا بررسی کرد؛

رشد ۹.۲ درصدی فروش شرکت‌های بورسی /کدام گروه بیشترین افزایش شاخص تولید را داشت؟

شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل، افزایش ۹.۲ درصدی داشته است.
کد خبر : ۱۴۳۲۶۴

به گزارش خبرنگار ایبنا، بررسی گزارش تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی حاکی از آن است که شرایط بنیادی شرکت‌های بورسی بهتر شده است در نتیجه باید شاخص کل بازار سرمایه تقویت شود.

شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی از اطلاعات ماهیانه ۳۰۲ شرکت بورسی استخراج می‌شود و با توجه به اینکه این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار هم حرکتی مناسبی دارد، با دقت زیادی می‌تواند تحولات بخش صنعت کشور را به صورت ماهیانه رصد کند. در این گزارش تغییرات شاخص‌های تولید، فروش و قیمت شرکت‌های صنعتی پذیرفته شده در بورس و همچنین مهم‌ترین رشته فعالیت‌های آن در مهرماه ۱۴۰۱ بررسی شده است. برآورد این گزارش نشان می‌دهد، طی مهرماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۶.۵ درصدی را تجربه کرده است و همچنین شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۹.۲ درصدی را کسب کرده است. شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۶ درصد تقویت شده است.رشد ۶.۷ درصدی میانگین متحرک سه ماهه شاخص تولید شرکت‌های بورسی

طی سه ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۱، رشد میانگین متحرک سه ماهه شاخص تولید افزایش ۶.۷ درصدی و شاخص فروش آن افزایش ۹.۱۲ درصدی را نشان می‌دهند. در رشد شاخص تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی در مهر ماه سال جاری نسبت به سال گذشته در بخش صنعت ۶.۵ درصد و در فلزات پایه ۹ درصد و در بخش خدرو و قطعات ۴۵.۵ درصد ثبت شده است.

رشد شاخص‌های تولید رشته فعالیت‌های صنعتی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل در بخش خودرو بیش از ۴۰ درصد، در بخش ماشین آلات و تجهیزات در حدود ۱۰ درصد، در بخش محصولات فلزی در حدود ۲۰ درصد، در بخش فلزات پایه در حدود ۱۵ درصد، سایر کانی‌های فلزی ۲۰ درصد، سیمان ۵ درصد، بخش کاشی و سرامیک ۱۰ درصد، بخش دارو حدود ۱۵ درصد، پالایش ۵ درصد و چوب و کاغذ ۵ درصد رشد کرده است.


گروه خودرو و قطعات در قله شاخص تولید

طی مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیت‌های خودرو و قطعات، سایر کانی غیرفلزی و محصولات فلزی بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل به ثبت رساندند.


همچنین در این ماه، رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، خودرو و قطعات کاشی و سرامیک بیش‌ترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کردند.

در مهرماه ۱۴۰۱ شاخص تولید رشته فعالیت دارو برمبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۴.۳ درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۴ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۱۳.۷ درصدی داشته است.


گروه غذایی و پالایش در اوج افزایش قیمت محصولات

بررسی شاخص قیمت رشته فعالیت‌های بورسی نشان می‌دهد در مهرماه ۱۴۰۱، رشته فعالیت‌های کاشی و سرامیک و ماشین آلات و تجهیزات بالاترین نرخ رشد ماهیانه، رشته فعالیت‌های غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکرو کک و پالایش بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه و رشته فعالیت‌های غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکرو کک و پالایش بالاترین نرخ رشد سالیانه را تجربه کرده‌اند.

یکی از رشته فعالیت‌های دیگری که در ماه‌های ابتدایی سال مشمول حذف ارز ترجیحی شد، رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر بود. بررسی روند قیمت‌ها در این رشته فعالیت هم بعد از گذشت چند ماه از اعمال این سیاست جالب توجه است، زیرا با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، رشد ماهیانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت ماه و خردادماه به حدود ۴۵ و ۵۰ درصد رسید، لکن در ماه‌های بعد و پس از تخلیه اثر این شوک به شدت کاهش یافت و در مردادماه، شهریورماه و مهرماه رشد ماهیانه این رشته فعالیت منفی (در مهرماه منفی ۰.۹ درصد (بوده است. به طور مشابه رشد نقطه به نقطه قیمت در این رشته فعالیت هم از تیرماه مسیر نزولی را طی کرده است و در مهرماه به ۱۳۳ درصد رسیده است، شایان ذکر است میانگین سالیانه قیمت در این رشته فعالیت ۱۰۱ درصد افزایش یافته است.


برآیند مؤلفه‌های اصلی شاخص مدیران خرید (شامخ) مثبت شد

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مهرماه عدد ۵۱.۶۶ به دســت آمده است، که نشان می‌دهد فعالیت‌های بخش صنعت با رشد اندکی روبه رو بودند که شیب آن نسبت به شهریورماه کاهش داشته است. در مهرماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت به غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه افزایش داشته‌اند و عدد بیشتر از ۵۰ را ثبت کرده اند. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، به ترتیب سایر صنایع، پوشاک و چرم و کانی غیرفلزی با بیشترین کاهش در مقدار شامخ روبه رو بوده‌اند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مهرماه ۵۴.۸۶ با نرخ کمتری نسبت به شهریورماه افزایش داشته است. هرچند با توجه به کاهش شدید تقاضا و میزان فروش، افزایش تولید منجر به افزایش موجودی انبار شده است. شاخص میزان فروش محصولات در مهرماه ۴۳.۹۳ در مقایسه با شهریورماه با شدت بیشتری همچنان کاهشی است. کاهش شدید قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور باعث کاهش شدید تقاضا و درنتیجه میزان فروش شرکت‌ها شده است.


شاخص مدیران خرید (شامخ) چیست؟

شاخص مدیران خرید (شامخ) طبق الگوی جهانی محاسبه شاخص مدیران خرید هر ماه توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و براساس اطالعات دریافتی از مدیران شرکت‌های بخش صنعت، محاسبه و گزارش می‌شود. این شاخص با بررسی و ردیابی متغیر‌هایی مانند مقدار تولید، سفارشات جدید، استخدام، تغییرات قیمت‌ها و... نسبت به ماه گذشته آن متغیرها، ارزیابی دقیقی از تحولات بخش‌های اقتصاد ارائه می‌کند. عدد شاخص با وزن‌دهی به پنج متغیر اصلی مقدار تولید ۲۵ درصد، سفارشات جدید ۳۰ درصد، سرعت انجام و تحویل سفارش ۱۵ درصد، موجودی مواد اولیه ۱۰ درصد، و میزان استخدام ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. اعداد بزرگتر از ۵۰ به معنای بهبود شاخص نسبت به ماه قبل است. باقی متغیر‌ها نیز از پرسشنامه‌های شاخص مدیران خرید استخراج می‌شوند، ولی وزنی در محاسبه شامخ کل صنعت ندارند. داده‌ها در شامخ براساس مستندات واقعی کسب وکار‌ها و نه براساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمع آوری می‌شوند.

 

بورس بهترین بازار برای سرمایه گذاری

به عقیده اکثر کارشناسان بازار سرمایه p.e بازار سرمایه هم اکنون در زیر ۶ واحد قرار دارد، از طرف دیگر همان گونه که در گزارش عنوان شد در سال جاری شاهد رشد تولید و فروش شرکت‌های بورسی هستیم، در نتیجه بنیاد شرکت‌های بورسی تقویت شده است، همچنین در سال جاری نسبت به سال گذشته صنایع بورسی رشد قیمت مناسبی را تجربه کرده اند، از طرف دیگر بحران کرونا فروکش کرده و قیمت کامودیتی‌ها در حال افزایش است، تمام این عوامل موجب شده است تا بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌ها به شدت جذاب شده و نقدینگی را به سمت خود جذب کند، بنابراین احتمالا سرمایه گذاری در بازار سرمایه بیشترین بازدهی را برای فعالان آن خواهد داشت.

نویسنده: مرتضی ابراهیمی
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر