24 آذر 1401 - 19:40

دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری اصلاح و ابلاغ شد

بانک مرکزی اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری» را طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
کد خبر : ۱۴۴۲۴۲

به گزارش ایبِنا؛ بانک مرکزی اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری» که در نشست شورای پول و اعتبار مورخ 15 آذرماه 1401 به تصویب رسید را طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

 در متن این بخشنامه آمده است:

پیرو بخشنامه شماره 220977‏‏‏/99 مورخ 10‏‏‏/7‏‏‏/1399 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری»، شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه مورخ 15‏‏‏‏‏/9‏‏‏‏‏/1401، با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در دستورالعمل مذکور، موافقت نمود:« الف: الحاق بند 2‏-2‏-7 به شرح ذیل به ماده (2) دستورالعمل مذکور:


2‏-2‏-7‏- حداکثر 20 درصد مبلغ تضمین‌نامه‌های صادره توسط شهرداری‌ها منوط به تصویب آن در شورای شهر و درج در بودجه سال آتی شهرداری.

ب: الحاق تبصره 4 ذیل ماده (2) دستورالعمل یادشده :


تبصره 4‏- چنانچه تضمین‌نامه‌های صادره توسط شهرداری در سال آتی از محل بودجه شهرداری پرداخت نگردد،‌ ذخیره مطالبات مذکور تا زمان تسویه نقدی بدون لحاظ بند 7‏-2‏-2 محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌گردد.ج: الحاق تبصره‌ای به شرح زیر به ماده (3) دستورالعمل مذکور:


تبصره – در مورد تسهیلات اعطایی به شهرداری‌ها تا سقف مطالبات آن‌ها از دولت که مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقطع تهیه صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری باشد و پس از تأیید توسط بانک مرکزی، ذخیره اختصاصی با ضریب صفر درصد محاسبه شود.»با عنایت به مراتب مذکور و ضمن ایفاد نسخه اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری» به شرح پیوست و تأکید بر لزوم طبقه‌بندی مطالبات آن مؤسسه اعتباری از اشخاص از جمله دولت و شهرداری‌ها وفق «دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره مب‏/2823 مورخ 23‏/12‏/1385، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.‏‏‏‏‏‏‏‏‏

 

دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری 

 

 

 

 

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر