خزانه‌داری کل کشور اعلام کرد؛

جزئیات انتشار اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱

سی و سومین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۱ برگزار شد.
کد خبر : ۱۴۵۰۴۱

به گزارش ایبِنا، طی سی و سومین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ۱.۰۱۲ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۱ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و سه هفته عرضه اوراق بدهی و پنج مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام نموده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع ۱۰۱.۵۲۷ میلیارد تومان شامل ۶۶.۵۲۷ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۳۵,۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام گردید.

در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و سه هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و پنج مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی و سومین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ ۱.۰۱۲ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.


جزئیات انتشار اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱


این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۶۶.۵۲۷ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۳ درصد از طریق بازار پول و ۶۷ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۱۰۱.۵۲۷ میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ذیل ارائه می‌شود:

جزئیات انتشار اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱

جزئیات انتشار اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۶۶.۵۲۷ میلیارد تومان، مبلغ ۱۴۴.۵۷۳ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

جزئیات انتشار اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱


ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۴۶.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ ۱۰۹.۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر