27 بهمن 1401 - 12:07

نتیجه سی‌ونهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی اعلام شد

نتیجه سی ونهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱ و زمان حراج جدید اعلام شد.
کد خبر : ۱۴۶۸۷۱

به گزارش ایبِنا به نقل از بانک مرکزی، ضمن انتشار نتیجه سی ونهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱ (مورخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱)، زمان حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۲ اسفند ماه سال جاری اعلام شد.

 

جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

 

نتیجه سی ونهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی اعلام شد/ زمان برگزاری حراج چهلم

نتیجه سی ونهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی اعلام شد/ زمان برگزاری حراج چهلم

 

حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است.


وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر