27 اسفند 1401 - 09:13
ایبِنا بررسی کرد؛

کاهش نسبت اسکناس به نقدینگی با گسترش ابزار‌های پذیرش

کاهش نسبت اسکناس به نقدینگی با گسترش ابزار‌های پذیرش
گسترش نفوذ ابزار‌های پذیرش، یکی از دلایل کاهش نسبت اسکناس به نقدینگی است که انتظار می‌رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد.
کد خبر : ۱۴۸۱۲۶

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ همواره درصدی از نقدینگی به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را 
ممکن ساخته است.

این در حالی است که تراکنش‌های شاپرک نیز بخشی از حجم نقدینگی را به خود اختصاص داده است. به گونه‌ای که جدیدترین گزارش منتشر شده توسط شاپرک نشان می‌دهد در پایان آبان ماه امسال، ۱.۶۹ درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است که نسبت به مقدار مشابه در مهر ۱۴۰۱، افزایش ۰.۰۱ درصدی را تجربه نموده است.  

در آبان ماه ۱۴۰۱ میزان نقدینگی با افزایش ۲.۲۹ درصدی و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با افزایش ۲.۹۳ درصدی همراه بوده است.

 

نسبت اسکناس به نقدینگی چند درصد شد؟

 
مقایسه نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی

بر اساس این گزارش،  شکل زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی را نشان داده و امکان مقایسه تغییرات ارزش تراکنش‌های پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان، ممکن می‌سازد.

روند نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال ۱۳۹۸ تا آبان ۱۴۰۱) دارای برایند صعودی بوده است و از ۷.۷۰ درصد در فروردین ماه ۱۳۹۸ به ۱۳.۲۷ درصد در آبان ۱۴۰۱ افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از ۳.۱۸ درصد به ۱.۶۹ درصد رسیده است.

به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزار‌های پذیرش، یکی از دلایل کاهش ۰.۹۷ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت مورد بررسی بوده است که انتظار می‌رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد. اما با توجه به شروع روند کاهشی میزان نقدینگی به نظر می‌رسد سرعت کاهش سهم اسکناس و مسکوکات از نقدینگی، نسبت به گذشته کاهش یابد.

 

نسبت اسکناس به نقدینگی چند درصد شد؟

 

 

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر