27 اسفند 1401 - 16:10
ایبِنا بررسی کرد؛

چند درصد از تراکنش‌های شاپرکی مربوط به خرید کالا است؟

چند درصد از تراکنش‌های شاپرکی مربوط به خرید کالا است؟
بیش از ۹۸ درصد مبلغ خدمات ارائه شده شاپرک در بهمن ماه مربوط به خرید کالا و خدمات بوده است.
کد خبر : ۱۴۸۱۴۹

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ شبکه پرداخت الکترونیک  کارتی سه خدمت «خرید کالا و خدمات»، «پرداخت قبض و خرید شارژ» و «مانده گیری» را به جامعه ارائه می‌نماید.

حال با توجه به اینکه در بهمن ماه امسال بیش از ۳ میلیارد و ۷۴۱ میلیون تراکنش شاپرکی به رقم بیش از ۹۲۳ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است، بررسی سهم خدمات مذکور از این تعداد و مبلغ نشان می‌دهد در یازدهمین ماه سال، بیش از ۸۹ درصد خرید کالا و خدمات، بیش از ۶ درصد پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و بیش از ۴ درصد نیز مانده گیری، از سهم تعداد خدمات ارائه شده توسط شاپرک بوده است.

شاپرکاز سوی دیگر، شکل زیر نشان می‌دهد بیش از ۹۸ درصد مبلغ خدمات ارائه شده در بهمن ماه مربوط به خرید کالا و خدمات بوده است و خدمت مانده گیری نیز به دلیل عدم اثر مالی بر مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت، سهم مبلغی صفر را دارا بوده است.

شاپرکدو شکل دایره‌ای سهم هر یک از خدمات از کل و شکل‌های میله‌ای اختلاف سهم خدمات در این دوره یک ماهه را نشان می‌دهد.

شاپرک

شاپرک

 

در شکل بالا ملاحظه می‌شود که نسبت به ماه گذشته، سهم تعدادی خدمات «پرداخت قبض و خرید شارژ» و «مانده گیری»  از کل تراکنش‌ها با کاهش همراه بوده، همچنین خدمات «خرید کالا و خدمات» با افزایش مواجه بوده اند.

 

از سوی دیگر سهم تعدادی تراکنش‌های «خرید کالا و خدمات» نسبت به ماه گذشته افزایش ۰.۲۹ درصدی، «پرداخت قبض و خرید شارژ» کاهش ۰.۱۱ درصدی و سهم تعدادی تراکنش‌های «مانده گیری» با کاهش ۰.۱۸ درصدی مواجه بوده است.سهم مبلغی تراکنش‌های  «خرید کالا و خدمات» نیز در بهمن ماه با کاهش ۰.۰۰۲ درصدی همراه بوده است که میزان کاهش یافته به سهم مبلغی تراکنش‌های «پرداخت قبض و خرید شارژ» " اضافه شده است.

 

برچسب ها: تراکنش شاپرک
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر