20 شهريور 1402 - 19:47
گزارش مرکز آمار از وضعیت شکاف طبقاتی منتشر شد؛

کاهش فاصله طبقاتی در دولت سیزدهم

در سال ١٤٠١ ضریب جینی خانوار‌های کل کشور ٠،٣٨٧٧ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠٦١کاهش نشان می‌دهد.
کد خبر : ۱۵۵۰۱۹

به گزارش ایبِنا، گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین بخش جامعه به ۱۰ درصد فقیرترین بخش جامعه، از ۱۳.۹۶ برابر در سال پایانی دولت روحانی به ۱۲.۸۶ برابر کاهش یافته که نشانگر کاهش شکاف طبقاتی در دولت سیزدهم است.

 

براساس گزارش مرکز آمار، در سال ١٤٠١ ضریب جینی خانوار‌های کل کشور ٠،٣٨٧٧ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠٦١کاهش نشان می‌دهد.

 

کاهش فاصله طبقاتی در دولت سیزدهم

 

همچنین ضریب جینی خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣٦٩٦ و ٠.٣٦٤٣ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠٦١ کاهش و ٠.٠٠٤٩ افزایش نشان می‌دهد.


سهم ۲۰درصد کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت برای کل کشور به ترتیب ٦،٠١ و ٤٦.٢١ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه‌ترین به ترتیب ١٢،٨٦، ٧.٦٩ و ٤.١٣ است. شاخص پالما به ١.٨٢ و شاخص تیل به ٠.٢٥٢٤ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون ٠.٢٢٤٤ است.


سهم ۲۰درصد کم هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت در مناطق شهری به ترتیب ٦،٥٩ و ٤٤.٩٠ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ١١،٢٣، ٦.٨٢ و ٣.٨٠ است. شاخص پالما ١.٦٥ و شاخص تیل ٠.٢٢٩٢ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠.٢٠٣٨ است.

سهم بیست درصد کم هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ٦،٨٩ و ٤٤.٦١ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه‌ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ١٠،٥٥، ٦.٤٧ و ٣.٧٠ است.

شاخص پالما ١،٦٢ و شاخص تیل در ٠.٢٢٣٩ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠.١٩٧٠ است.


در سال ١٤٠١ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان کرمان (٠،٢٧٠٠) و بالاترین ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان (٠.٤٦٤٧) مشاهده می‌شود.

همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان ایلام (٠،٢٣٥٤) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان همدان (٠.٣٩١٣) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

منبع: ایرنا

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر