20 آبان 1402 - 09:36

کاهش نرخ بهره بین بانکی برای چهارمین هفته متوالی

نرخ بهره بین بانکی برای چهارمین هفته متوالی در هفته منتهی به ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت.
کد خبر : ۱۵۷۱۱۲

به گزارش خبرنگار ایبنا، براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۷ آبان ماه به میزان ۴ صدم درصد کاهش یافت و به ۲۳.۵۶ درصد رسید. بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به ۸ مهرماه ماه بوده که به نرخ ۲۳.۸ درصد رسیده بود.

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۰ آبان ماه، ۲۳.۶۰ درصد و در هفته منتهی به ۳ آبان ماه نیز ۲۳.۷۱ درصد بود. این نرخ در هفته منتهی به ۲۶ مهرماه، ۲۳.۷۲ درصد ثبت شد و همچنین در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه به ۲۳.۷۶ درصد و هفته پیش از آن به ۲۳.۷۵ درصد رسیده بود. نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهر ماه با رکوردشکنی ۱۰ ساله به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافت که البته در پایان هفته منتهی به ۲۹ شهریور ماه، ۲۳.۶۹ درصد بود.

براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ شهریورماه نیز با افزایش ۷ صدم درصدی به ۲۳.۶۲ درصد افزایش یافته بود. این نرخ در هفته منتهی به ۱۵ شهریورماه با کاهش به ۲۳.۵۵ درصد رسیده بود. نرخ سود در هفته منتهی به ۸ شهریورماه نیز با کاهش ۲ صدم درصدی به ۲۳.۵۷ درصد رسیده بود. این نرخ در هفته متهی به اول شهریورماه با افزایش ، نرخ ۲۳.۵۹ درصدی را ثبت کرد.

کاهش نرخ بهره بین بانکی برای چهارمین هفته متوالی

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر