16 دی 1402 - 11:27

کاهش نرخ بهره بین‌بانکی پس از ۴ هفته افزایش

نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۳ دی پس از ۴ هفته صعود، کاهش یافت.
کد خبر : ۱۵۹۰۵۴

به گزارش ایبنا، طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۳ دی ماه به میزان ۴ صدم درصد افزایش یافت و به ۲۳.۴۳ درصد رسید. بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به ۵ مهرماه ماه بوده که به نرخ ۲۳.۸ درصد رسیده بود.

نرخ بهره بین بانکی در تاریخ ۶ دی ماه به ۲۳.۵۹ درصد رسیده بود. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در تاریخ‌های ۲۹، ۲۲، ۱۵ و ۸ آذرماه به ترتیب ۲۳.۵۵، ۲۳.۴۴، ۲۳.۴۳ و ۲۳.۵۴ درصد بوده است. این نرخ در ۱ آذرماه، ۲۳.۶۰ درصد بوده است.

این نرخ در هفته منتهی به ۲۴ آبان ماه، ۲۳.۶۳ درصد و در هفته منتهی به ۱۷ آبان ماه، ۲۳.۵۶ درصد بوده است. این نرخ ۱۰ آبان ماه، ۲۳.۶۰ درصد و این نرخ در هفته منتهی به ۳ آبان ماه، ۲۳.۷۱ درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۶ مهرماه، ۲۳.۷۲ درصد بود. این نرخ در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه به ۲۳.۷۶ درصد، هفته پیش از آن ۲۳.۷۵ درصد بوده است.

نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهر ماه با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافته بود. این نرخ در پایان هفته منتهی به ۲۹ شهریور ماه به ۲۳.۶۹ درصد رسیده بود.

 

کاهش نرخ بهره بین‌بانکی پس از ۴ هفته افزایش

 

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر