05 شهريور 1396 - 16:13

جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار/ مبادله اطلاعات اقتصادی

معاون سازمان مالیاتی اعلام کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی به ویژه برای افراد صاحب ظرفیت و توانمندی در دستور کار است.
کد خبر : ۷۴۱۰۱
محمد ابراهیم طریقت

به گزارش ایبِنا، محمد ابراهیم طریقت در حاشیه ششمین جشنواره فرهنگی ورزشی سازمان امور مالیاتی کشور در جمع خبرنگاران، گفت: برای جلوگیری از فرار مالیاتی در درجه نخست تعامل با مودیان را مدنظر داریم.


معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی با تاکید بر مبادله مطلوب اطلاعات اقتصادی با استقرار طرح جامع مالیاتی افزود: با استقرار طرح جامع مالیاتی گام های مثبتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی برداشته شده و استقرار طرح جامع مالیاتی، منجر به مبادله مطلوب اطلاعات اقتصادی شده است.


وی افزود: با استقرار طرح جامع مالیاتی قدم های خوبی در این خصوص برداشته شده و این امر منجر به مبادله مطلوب اطلاعات در حوزه اقتصاد کشور شده است.


به گفته معاون سازمان مالیاتی، ممانعت از فرار مالیاتی به ویژه برای افرادی که صاحب ظرفیت و توانمندی هستند مورد تاکید است تا ضمن برقراری عدالت مالیاتی، زمینه تولید و سرمایه گذاری به یک میزان برای فعالان اقتصادی فراهم شود.


طریقت با تاکید بر اینکه اثرات مفید پرداخت مالیات به خود مردم بازگشته و در حوزه های خدماتی صرف می شود، اضافه کرد: به دلیل تاثیر مالیات در توسعه اجتماعی و اقتصادی، انتظار می رود موضوع مالیات با همکاری رسانه ها و همه ارگان ها فرهنگ سازی شود.


وی خواستار توجه رسانه ها نسبت به فرهنگ سازی مالیات شد و گفت: در وضعیت فعلی باید بتوان درآمدهای کشور را از نفت و گاز به سمت درآمد مالیاتی به ویژه برای نسل های آتی هدایت کرد.


معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور متذکر شد: ماموریت های این سازمان به لحاظ کمی و کیفی در قالب بودجه سال جاری و برنامه ششم توسعه تدوین شده و اولویت سازمان تحقق درآمدهای مالیاتی است.


طریقت خاطرنشان کرد: تلاش سازمان امور مالیاتی کشور بر این است که با درک واقعیت های اقتصادی جامعه و شناخت شاخص ها و همچنین رعایت حقوق مودیان بتوان نسبت به اجرای ماموریت های محوله اقدام کرد.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر