رشد ۳هزاردرصدی خسارت پرداختی صندوق تامین خسارت های بدنی

میانگین خسارت پرداختی سه سال و ده ماه اخیر صندوق تامین خسارت بدنی حدود ۸.۷۸۵ میلیارد ریال سالیانه است که در مقایسه با ۴۶ سال گذشته که ۲۷۶ میلیارد ریال بوده، ۳ هزار و ۱۸۳ درصد افزایش داشته است.
کد خبر : ۸۱۸۳۳
صندوق تامین خسارت بدنی

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی صندوق تامین خسارت بدنی کشور، این نهاد در نزدیک به ۴ سال اخیر با پرداخت افزون بر ۲۷ هزار و ۲۳۳ میلیارد ریال خسارت به مردم در سراسر کشور، حمایت جدی از قربانیان مستأصل و درمانده فاقد هرگونه  پوشش بیمه‌ای حوادث رانندگی داشته است.


این میزان پرداختی در مقایسه با ۴۶  سال گذشته صندوق (۱۳۹۲-۱۳۴۷) یعنی از ابتدای تأسیس تا سه سال و ده ماه اخیر، حدود ۱۴.۲ برابر است.


در طی این مدت، در کنار رسالت اصلی صندوق که حمایت جدی از قربانیان مستأصل و فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای در سراسر کشور بوده است، با همکاری دو نهاد صندوق تأمین خسارت های بدنی و ستاد دیه، بیش از ۲۴ هزار و ۸۶۲ نفر از زندان آزاد و یا از زندانی شدن مقصر جلوگیری شده است و سرانه این فعالیت در طی سنوات اخیر بالغ بر ۸ هزار و ۲۰ نفر است.


از دیگر اقدامات صندوق تامین خسارت های بدنی، اقدام جدی در راستای جبران تفاوت دیه زن و مرد و پرداخت مابه‌التفاوت آن در اجرای مفاد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی برای اولین بار در سطح کشور بطوری که در طول ۱۰.۳ سال اخیر، افزون بر ۱۱۶ میلیارد ریال توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شده است.


تمهیدات گسترده‌ای در سطح صندوق جهت کاهش طول دوره رسیدگی و پرداخت غرامت صورت پذیرفته است که نتیجه این اقدامات بیانگر کاهش میانگین طول دوره رسیدگی در طول ۴ سال گذشته از ۳ ماه به حدود ۱۰ روز بوده و در شرایط حاضر خوشبختانه طول دوره مذکور به ۵ روز کاهش یافته است.


رشد منابع مالی صندوق در این مدت در قیاس با سنوات ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۲ (۴۶ سال گذشته) بیانگر رشدی معادل ۲۳۶ درصد می باشد که این امر متأثر از عملکرد صحیح صندوق در ۲ حوزه زیر می‌باشد:


خالص مانده منابع صندوق در پایان سال ۱۳۹۲ که ناشی از عملکرد سنوات ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۲ می‌باشد جمعاً معادل۵.۷۵۷ میلیارد ریال بوده است که این مبلغ در پایان دوره میانی سال ۱۳۹۶ (۹.۳ سال عملکرد) معادل ۳۲.۷۰۱ میلیارد ریال شده است که این موضوع بیانگر رشد ۵۶۸ درصدی خالص منابع مازاد صندوق در طول ۱۰.۳ سال اخیر در مقایسه با ۴۶ سال عملکرد صندوق است.


بازدهی منابع سرمایه گذاری صندوق با میانگین نرخ بازدهی منابع سرمایه گذاری شده صندوق در طول ۱۰.۳ سال گذشته معادل ۵.۲۸ درصد است که در قیاس با سنوات گذشته (۱۳۴۷ لغایت ۱۳۹۲ – ۴۶ سال گذشته) که بطور متوسط ۱۸ درصد بوده است حداقل ۵.۱۰ درصد بازدهی بیشتر بوده است که ناشی از مدیریت بهینه منابع در راستای ارائه خدمات مناسبتر به گروه هدف است.


بدین ترتیب ملاحظه می شود که عملکرد مدیریت منابع مالی صندوق در طول دوره اخیر در مقایسه با متوسط صنعت و متوسط نرخ بازدهی اقتصادی کشور در بهینه ترین شرایط بیانگر بی بدیل بودن عملکرد صندوق در مقایسه با تمام صنایع و بازدهی های اقتصادی کشور است.ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر