آشنایی با مفاهیم اقتصادی-۱۰۴/

شرایط پرداخت خسارت از سوی بیمه گر

پرداخت خسارت از سوی شرکت های بیمه تابع شرایطی است که در صورت فقدان آن شرایط شرکت های بیمه از پرداخت خسارت خودداری می کنند.
کد خبر : ۸۲۲۸۴
بیمه

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در صورتی که شرایط زیر در بیمه نامه ها برقرار نباشد یا بیمه گر بتواند تقلب در مورد خسارت را ثابت کند، ادعای خسارت معتبر نیست.


مهم ترین این شرایط عبارتند از:


- بیمه‌نامه در زمان وقوع خسارت معتبر بوده و منقضی نشده باشد


- موضوع خسارت دیده همان باشد که در بیمه‌نامه قید شده است


- خطر تحت پوشش بیمه‌نامه باشد


- بیمه‌گذار اقدامات قابل قبولی برای کاهش خسارت به عمل آورده باشد


-شرایط و تعهدات بیمه‌نامه برقرار باشد


- اصل حد اعلای حسن نیت رعایت شده باشد


- خسارات مشمول استثنائات بیمه‌نامه قابل پرداخت نیست


- ارزش واقعی خسارت قابل قبول باشد


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر