14 مرداد 1397 - 08:37
تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان؛

سازوکار نحوه تسویه بدهی‌های دولت مشخص شد

دستور العمل اجرایی نحوه تسویه بدهی‌ها و مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور منتشر شد.
کد خبر : ۸۹۴۲۱
وزارت اقتصاد

به گزارش ایبِنا، بر اساس اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳ ه سی تیرماه سال جاری هیات وزیران، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال بدهی قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی- خرجی، با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تسویه کند.


این گزارش می افزاید: تمامی اشخاص مشمول که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند، برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول می‌باید درخواست خود را با تکمیل درخواست صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و الصاق تاییدیه‌های منضم به آن بر مبنای محل استقرار دستگاه‌اجرایی بدهکار حسب مورد در استان، به اداره‌ کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت اموراقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) ارسال نمایند.


بر مبنای این گزارش،  اداره‌ کل اموراقتصادی و دارایی استان محل استقرار دستگاه‌اجرایی بدهکار، ضمن بررسی و تکمیل مدارک لازم، می باید نسبت به تهیه و تایید درخواست صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و ارسال آن به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی اقدام ‌نماید.


گفتنی است، اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی، شهرداری ها و شرکتهای دولتی مشمول ساز و کار مذکور می شوند.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر