هدفگذاری رییس بانک مرکزی ژاپن برای تورم دو درصدی

رییس بانک ژاپن گفت: رسیدن به نرخ تورم هدفگذاری شده دو درصد وظیفه من است.
کد خبر : ۹۷۰۴۷
رییس بانک مرکزی ژاپن

به گزارش خبرنگار ایبِنا به نقل از رویترز، «هاروهیکو کورودا» رییس بانک مرکزی ژاپن گفت: رسیدن به نرخ تورم هدف گذاری شده دو درصد بانک مرکزی ژاپن با بکارگیری سیاست محرک اقتصادی پیوسته وظیفه او محسوب می شود.


وی در کمیته بودجه مجلس این کشور گفت: با دقت سیاست محرک اقتصادی بانک مرکزی را بررسی می کند و تاثیر منفی نخواهد داشت.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر