04 اسفند 1397 - 09:11

جایگاه سی ام ایران در تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۱۸

معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران درگزارشی درباره تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان درسال ۲۰۱۸ نوشته است، ایران از این نظر در جایگاه سی ام دنیا قرار داشته و درآمد سرانه آن نیز ۵.۲ هزار دلار بوده است.
کد خبر : ۹۷۳۵۰
نمودار

به گزارش‌خبرنگار ایبِنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی درباره تولید ناخالص داخلی ایران و سایر کشورها در سال ۲۰۱۸ میلادی نوشته است: براساس برآوردهای صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۸، جایگاه پنج کشور برتر جهان به لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی تغییر نکرده است. بدین ترتیب کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و انگلیس همچنان بالاترین تولید ناخالص داخلی جهان را دارند که در جدول شماره یک رقم GDP آنها در سال ۲۰۱۸ آمده است.


پنج کشور بعدی نیز همچنان کشورهای فرانسه، هند، ایتالیا، برزیل و کانادا هستند اما جایگاه آنها نسبت به سال ۲۰۱۷ تغییراتی داشته که از جمله آنها می‌توان به بهبود یک پله ای جایگاه کشورهای ایتالیا و فرانسه و تنزل یک پله ای کشورهای هند و برزیل اشاره کرد. افت جایگاه کشور هند با وجود رشد حدود ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آن (به قیمت جاری)، به دلیل عملکرد بهتر کشور فرانسه به لحاظ افزایش تولید و تنزل رتبه برزیل به دلیل کاهش حدود ۷.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) این کشور بوده است.برآورد می شود در سال ۲۰۱۸، ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) با رقم ۴۳۰ میلیارد دلار، در جایگاه سی ام در بین کشورهای جهان قرار گرفته که به دلیل کاهش ۰.۲ درصدی این رقم نسبت به سال ۲۰۱۷، ایران سه پله تنزل کرده است.


پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ به حدود ۳۳۴ میلیارد دلار برسد که حدود ۹۷ میلیارد دلار از ارقام مشابه در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کمتر است. با توجه به اینکه صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که ارزش ریالی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹، با رشد اسمی ۲۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸، معادل ۲۵۵۶ هزار میلیارد تومان باشد، لذا کاهش ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران ناشی از افزایش نرخ ارز خواهد بود.


تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز در سال ۲۰۱۸، با کاهش ۱۶.۲ درصدی همراه بوده که منجر به تنزل یک پله ای جایگاه این کشور در میان سایر کشورهای جهان و قرار گرفتن ترکیه در جایگاه نوزدهم شده است. در مقابل تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸، رشد ۱۲.۱ درصدی داشته که منجر به بهبود رتبه این کشور در بین سایر کشورهای جهان و قرار گرفتن در جایگاه هجدهم شده است. (جدول ۲)براساس آمارهای صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۸، در میان کشورهای جهان بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی براساس قیمت جاری مربوط به کشور لوکزامبورگ با درآمد سرانه حدود ۱۱۴ هزار دلار است. بعد از آن کشورهای سوئیس با درآمد سرانه حدود ۸۳.۶ هزار دلار و نروژ با درآمد سرانه حدود ۸۴ هزار دلار قرار دارند. در جدول ۳، فهرست ده کشور برتر جهان به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی براساس قیمت های جاری در سال ۲۰۱۸ درج شده است.سرانه تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت های جاری در سال ۲۰۱۸ حدود ۵.۲ هزار دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۱.۳ درصد کاهش یافته است. براین اساس، ایران به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی براساس قیمت های جاری، در جایگاه صد و سوم در میان کشورهای جهان قرار دارد.


کشور ترکیه نیز در سال ۲۰۱۸ با سرانه تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) حدود ۹ هزار دلاری در جایگاه هفتاد و هشتم قرار گرفته و نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش حدود ۱۷.۳ درصدی تولید سرانه را تجربه کرده است. سرانه تولید ناخالص داخلی کشور عربستان (به قیمت جاری) با رشد حدود ۱۰ درصدی به ۲۳.۲ هزار دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است. در حال حاضر این کشور به لحاظ تولید سرانه (به قیمت جاری) در جایگاه چهلم در بین کشورهای جهان قرار دارد.چنانچه سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها براساس قدرت برابری خرید (PPP۱) محاسبه شود، در سال ۲۰۱۸ برترین کشورهای جهان به لحاظ سرانه تولید، کشورهای قطر، ماکائو و لوکزامبورگ به ترتیب با سرانه تولید ناخالص داخلی حدود ۱۲۸ هزار دلار، ۱۱۸ هزار دلار و ۱۰۹ هزار دلار هستند.سرانه تولید ناخالص داخلی ایران براساس قدرت برابری خرید، در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۰ هزار دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۰.۳ درصد کاهش داشته است. براین اساس، ایران به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی و براساس قدرت برابری خرید در جایگاه هفتاد و یکم در میان کشورهای جهان قرار دارد.


سرانه تولید کشور نیز براساس قدرت برابری خرید، در مقایسه با سال ۲۰۱۷ حدود ۴.۵ درصد رشد کرده و به ۲۸ هزار دلار رسیده است. در حال حاضر، این کشور به لحاظ متغیر مذکور در جایگاه پنجاه و هفتم در میان سایر کشورهای جهان قرار دارد. براساس قدرت برابری خرید، تولید ناخالص داخلی عربستان نیز با رشد حدود ۳ درصدی به ۵۶ هزار دلار رسیده و این کشور را در جایگاه پانزدهم در جهان قرار داده است.
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر