برچسب ها - بورس
بورس
گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۱ هزار و ۸۲۴ واحدی معادل ۱.۷۴ درصدی به یک میلیون و ۲۳۴ هزار و ۶۸۸ واحد رسید. همچنین در فرا بورس شاخص کل با افت ۱۱۲ واحدی به ۱۷ هزار و ۲۴۲ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۰۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۵ هزار و ۲۵۴ واحدی معادل ۱.۹۷ درصدی به یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۵۴۶ واحد رسید. همچنین در فرا بورس شاخص کل با افت ۲۰۱ واحدی به ۱۷ هزار و ۳۵۴ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲ هزار و ۴۱۱ واحدی معادل ۰.۱۹ درصدی به یک میلیون و ۲۸۱ هزار و ۸۰۵ واحد رسید. همچنین در فرا بورس شاخص کل با افت ۸۴ واحدی به ۱۷ هزار و ۵۵۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
فعالان بازار سرمایه در روزهای پایانی دی ماه همچون هفته قبل تر شاهد روند نزولی شاخص کل بورس و ثبت بازدهی منفی بودند.
کد خبر: ۱۲۹۹۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳ هزار و ۵۳۹ واحدی معادل ۰.۲۸ درصدی به یک میلیون و ۲۷۹ هزار و ۵۰۵ واحد رسید. همچنین در فرا بورس شاخص کل با افت ۱۲ واحدی به ۱۷ هزار و ۶۴۲ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۰ هزار و ۵۴۰ واحدی معادل ۲.۳۴ درصدی به یک میلیون و ۲۷۵ هزار و ۹۳۱ واحد سقوط کرد. همچنین در فرا بورس شاخص کل با افت ۲۲۰  واحدی به ۱۷ هزار و ۶۵۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۴ هزار و ۲۷۱ واحدی معادل ۰.۳۳ درصدی به یک میلیون و ۳۰۶ هزار و ۵۳۲ واحد سقوط کرد. همچنین در فرا بورس شاخص کل با رشد ۳ واحدی به ۱۷ هزار و ۸۷۵ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد:
رئیس سازمان بورس گفت: بحث دارایی بودن رمزارزها نه تنها در داخل ایران بلکه در سایر کشورها هم از نظر نهادهای ناظر بر بازار پول و بازار سرمایه دغدغه‌های جدی وجود دارد.
کد خبر: ۱۲۹۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۱ هزار و ۶۷۹ واحدی معادل ۰.۸۸ درصدی به یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۸۷۷ واحد سقوط کرد. همچنین در فرا بورس شاخص کل با افت ۱۱۷ واحدی به ۱۷ هزار و ۸۷۱ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۱ هزار و ۶۳۰ واحدی معادل ۰.۸۷ درصدی به یک میلیون و ۳۲۲ هزار و ۶۳۴ واحد سقوط کرد. همچنین در فرا بورس شاخص کل با افت ۱۱۲ واحدی به ۱۷ هزار و ۹۸۷ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
در سومین هفته از نخستین ماه زمستان، نماگر کل بورس بیش از ۲۸ هزار واحد کاهش یافت و در محدوده یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحد متوقف شد.
کد خبر: ۱۲۹۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
فعالان بازار سهام در هفته‌ای که گذشت بازهم نظاره گر روند نزولی شاخص های منتخب بورس بودند. این در حالی است که خودرو و قطعات، بانک‌ها و موسسات اعتباری، در میان صنایع مثبت بازار قرار داشتند.
کد خبر: ۱۲۹۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۴۲۰ واحدی معادل ۰.۰۳ درصدی به یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۲۸۳ واحد رسید. همچنین در فرا بورس شاخص کل با افزایش ۳۶ واحدی به ۱۸ هزار و ۱۰۱ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۶۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۹۲۸ واحدی معادل ۰.۱۴ درصدی به یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۶۸۳ واحد رسید. همچنین در فرا بورس شاخص کل با افزایش ۴۸ واحدی به ۱۸ هزار و ۶۵ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

سرعت صدور مجوز و موافقت اصولی تاسیس نهادهای مالی در دوره جدید مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار بیشتر شده است.
کد خبر: ۱۲۹۶۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۴ هزار و ۱۸۰ واحدی معادل ۰.۳۱ درصدی به یک میلیون و ۳۳۲ هزار و ۶۴۰ واحد سقوط کرد. همچنین در فرا بورس شاخص کل با افت ۹۹ واحدی به ۱۸ هزار و ۱۸ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۵ هزار و ۶۸۰ واحدی معادل ۱.۸۸ درصدی به یک میلیون و ۳۳۶ هزار و ۷۷۶ واحد سقوط کرد. همچنین در فرا بورس شاخص کل با افت ۲۵۶ واحدی به ۱۸ هزار و ۱۱۷ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۵۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت که موارد حمایتی خوبی از سوی دولت و مجلس در خصوص بورس در بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۲۹۵۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۷۵۱ واحدی معادل ۰.۰۶ درصدی به یک میلیون و ۳۶۲ هزار و ۳۴۴ واحد رسید. همچنین در فرا بورس شاخص کل با افت ۲۸ واحدی به ۱۸ هزار و ۳۷۴ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۵۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

در هفته گذشته انجام شد؛
در هفته گذشته ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس مبلغ ۴۸۰۶ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.
کد خبر: ۱۲۹۵۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

فیلم و پخش زنده
بیشتر