برچسب ها - مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن:
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن روز گذشته در سمینار جایگاه سرمایه انسانی در افق پیش روی بازار سرمایه گفت: صحبت از منابع انسانی قدمت طولانی دارد و امروز در بازار سرمایه کشور و توسعه ای که این بازار به خود دیده نقش سرمایه انسانی را بیش از پیش پررنگ و حائز اهمیت کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

فیلم و پخش زنده
بیشتر