برچسب ها - نرخ ارز
نرخ ارز
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه، ۱۶ اسفند ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۶ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۱ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۹ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای یکشنبه پانزدهم اسفندماه اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش و ۲۲ ارز دیگر افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۱ ارز هم در این روز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای شنبه چهاردهم اسفندماه اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت پوند از ۵۶ هزار و ۱۴۲ ریال به ۵۵ هزار و ۴۹۱ ریال رسید و یورو نیز کاهش ۸۲۲ ریالی را تجربه کرد.
کد خبر: ۱۳۱۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای پنجشنبه دوازدهم اسفندماه اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت ۱۴واحد پولی کاهش و ۲۰ارز افزایش یافت، نرخ ۱۲ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۰۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۲

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز یکشنبه هشتم اسنفدماه، اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت ۱۳ واحد پولی کاهش و ۲۲ ارز افزایش یافت، نرخ ۱۱ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

در اولین روز هفته؛
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت ۳۳ واحد پولی کاهش و ۶ ارز افزایش یافت، نرخ ۷ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند. در این میان، بهای یورو و پوند همچون روز پنجشنبه با کاهش همراه شده است.
کد خبر: ۱۳۰۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن، بهای پوند و بهای یورو کاهشی بود. ضمن اینکه قیمت ۲۵ واحد پولی کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت، نرخ ۱۰ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۸۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن، بهای پوند و بهای یورو افزایشی بود. ضمن اینکه ۲۷ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۱ ارز کاهش یافت، نرخ ۸ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن، بهای پوند و بهای یورو افزایشی بود. ضمن اینکه ۱۲ واحد پولی افزایش و قیمت ۹ ارز کاهش یافت، نرخ ۲۵ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

در اولین روز اسفندماه؛
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن، بهای پوند افزایشی و بهای یورو کاهشی بود.ضمن اینکه ۲۲ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۱ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۳واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

اگر نظارت بانک یا نهاد متولی از ابتدای راه بر فرآیند کاری تولیدکنندگان باشد قطعا ضررهای کارآفرینان و تولیدکنندگان کمتر خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۰۶۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (‌ پنج شنبه، ۲۸ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۲۵ واحد پولی افزایش و قیمت ۶ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۵ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۶۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (‌ شنبه، ۲۳ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۷ واحد پولی افزایش و قیمت ۲۱ ارز کاهش یافت، نرخ ۸ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (‌دوشنبه، ۱۸ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۳ واحد پولی افزایش و قیمت ۹ ارز کاهش یافت، نرخ ۲۴ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (‌یکشنبه، ۱۷ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۵ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۶ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۵ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۳۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (‌شنبه، ۱۶ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۲۵ واحد پولی افزایش و قیمت ۸ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۳ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (پنجشنبه، ۱۴ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۲۷ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۱ ارز کاهش یافت، نرخ ۸ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه، ۱۳ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۲۹ واحد پولی افزایش و قیمت ۷ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۰ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۲۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه‌شنبه، ۱۲ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۳۲ واحد پولی افزایش و قیمت ۶ ارز کاهش یافت، نرخ ۸ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه، ۱۱ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۸ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۰ ارز کاهش یافت، نرخ ۲۸ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

فیلم و پخش زنده
بیشتر