طرح

نتیجه یازدهمین مرحله از حراج اوراق بهادار دولتی اعلام شد.

به گزارش ایبِنا، بر اساس این اطلاعیه، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، دومین مرحله فروش اوراق از طریق متعهد پذیره‌نویسی به همراه برگزاری پانزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی در هفته منتهی به ۱۸ شهریور ماه ۹۹ انجام شد، که طی آن پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۵.۴۱۸ میلیارد تومان شامل مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد تومان از طریق متعهد پذیره‌نویس و مبلغ ۳.۴۱۸ میلیارد تومان در فرآیند حراج به فروش رسید
 
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، طی ماه‌های اخیر نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله برگزاری پانزده مرحله حراج اوراق بدهی و دو مرحله پذیره‌نویسی اقدام نموده است که از این طریق تاکنون، در مجموع معادل ۶۶.۷۴۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام شده است.

در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله برگزاری پانزده مرحله حراج اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، دومین مرحله فروش اوراق از طریق متعهد پذیره‌نویسی به همراه برگزاری پانزدهیمن مرحله حراج اوراق مالی اسلامی درهفته منتهی به تاریخ ۱۸. ۶. ۱۳۹۹ انجام شد، پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۵.۴۱۸ میلیارد تومان شامل مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد تومان از طریق متعهد پذیره‌نویس و مبلغ ۳.۴۱۸  میلیارد تومان در فرآیند حراج به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.

این گزارش می افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۶۶.۷۴۰ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، طی برگزاری چهارده مرحله قبلی حراج اوراق بدهی دولت و یک مرحله پذیره‌نویسی تا پایان هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۹، در مجموع معادل۶۱,۳۲۲ میلیارد تومان تأمین مالی صورت گرفته بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه می‌شود:

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی" و "روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می نماید.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.  

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =