کارت بانکی

بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه، پارسیان، کشاورزی، تجارت، رسالت و سامان بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در خرداد ۱۴۰۰ داشته‌اند.

به گزارش ایبِنا، اکنون مدت هاست که شبکه پرداخت بانکی ایران یک دست شده است و از این رو به راحتی می‌توان با رصد اطلاعات و داده‌ها به آمار پرداخت‌های بانکی و بین بانکی دست یافت. یکی از این آمارها، تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی در شبکه پرداخت و سهم هر بانک پذیرنده از این مبادلات است.

 بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت در خردادماه ۱۴۰۰ حاکی از آن است که بانک ملت با سهم ۲۰.۴۳ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۰.۲۰ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

پس از بانک ملت به ترتیب بانک‌های ملی، صادرات، سپه، پارسیان، کشاورزی، تجارت، رسالت و سامان بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌ها و بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، کشاورزی، سپه، سامان، رفاه و آینده بیشترین سهم را از مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته‌اند.

از یک طرف همان طور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید بررسی سهم تعدادی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش نشان می دهد که:

 بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به بانک‌های ملت (۱۹.۶۳ درصد)، ملی( ۱۴.۶۶ درصد)، سپه (۱۰.۷۴ درصد) و صادرات (۸.۲۵ درصد) تعلق دارد.

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های پارسیان (۲۵.۲۶ درصد)، ملت (۲۰.۳۱ درصد)، سپه (۱۳.۰۸ درصد) و ملی (۹.۸۱ درصد) اختصاص داشته ‌است.

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت ( ۴۱.۶۳ درصد)، آینده (۲۵۰۶۹ درصد)، اقتصاد نوین (۱۶.۱۶ درصد) و ملی (۸.۶۷ درصد) تعلق دارد.

همچنین در طرف دیگر بررسی سهم مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش حاکی از آن است که:

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملت (۲۰.۰۹ درصد)، ملی(۱۳.۷۲ درصد)، صادرات (۱۱.۶۹ درصد) و سپه (۹.۶۴ درصد) تعلق دارد.

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت (۲۰.۶۳ درصد)، ‌ آینده (۱۵.۹۲ درصد)، سامان (۹.۷۶ درصد) و صادرات (۸.۹۳ درصد) اختصاص یافته است.

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزارهای پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت ( ۴۴.۹۷ درصد)، ‌ آینده (۲۴.۰۸ درصد)، اقتصاد نوین (۱۳.۶۱ درصد) و ملی (۵.۶۸ درصد) تعلق گرفته و این بانک‌ها به ترتیب در مکان‌های اول تا چهارم جای گرفته‌اند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =