بورس کالا

شرکت بورس کالای ایران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۶ را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل ۹۰۰ میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش ایبِنا، شرکت بورس کالای ایران با انتشار عملکرد شش ماهه خود اعلام کرد دوره شش ماهه یاد شده مبلغ ۱۹۱ میلیارد و ۵۸۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۱۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل ۳۱ درصد افزایش یافت.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۲۴۰ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

همچنین بورس کالا دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۶ بصورت حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه قبلی را اعلام کرد.

بر این اساس سایر درآمدهای غیرعملیاتی درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۱۱۶ میلیارد و ۶۸  میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ دو میلیارد و ۹۴  میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی اقلام متفرقه شامل مبلغ ۸ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه است.

همچنین دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۵ بصورتحسابرسی شده نسبت به اطلاعیه قبلی شامل؛ سایر درآمدهای غیرعملیاتی درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۷۸ میلیارد و ۳۱۶  میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ ۲ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ ۸ میلیارد و ۵۷۹ میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه است.

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۵بصورتحسابرسی شده نسبت به اطلاعیه قبلی شامل؛ سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۱۷۰ میلیارد و ۶۲۸  میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ دو میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت‌ها است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ ۱۶ میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =