آسیب‌شناسی لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه بانک

شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا) در بازه ۵ تا ۱۷ دی ماه آسیب شناسی لایحه برنامه ششم توسعه با تاکید بر بخش سوم (نظام پولی، بانکی و تامین مالی) ر ا در دستور کار دارد.

 شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران در بازه زمانی مذکور تلاش دارد تا به سوالات زیر پاسخ دهد.

• چالش‌های شیوه تعامل دولت و مجلس در نهایی کردن لایحه برنامه ششم کدام است؟

• چالش‌های تعمیق بازار بدهی و بازارپذیر کردن بدهی‌های دولت در لایحه برنامه ششم کدام است؟

• اهمیت تامین هزینه‌های اوراق بدهی دولتی از ردیف بودجه مشخص یا سرجمع بودجه در لایحه برنامه ششم چیست؟

• آیا توجه به اوراق مصون از تورم در لایحه برنامه ششم اقدامی مفید محسوب می‌شود؟ ملاحظات انتشار این اوراق کدام است؟

• اهمیت راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) در انتشار صکوک اجاره و سایر اوراق بدهی منطبق با شریعت کدام است؟

• چالش‌های استفاده از سهام دولت در شرکت‌ها به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در برنامه ششم کدام است؟

• چالش‌های استفاده از اسناد خزانه جهت پوشش رفع تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در برنامه ششم کدام است؟

• چالش‌های ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه ششم از منظر استقلال بانک مرکزی کدام است؟

• چالش‌های قرار گرفتن شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در برنامه ششم کدام است؟

• چالش‌های تجمیع ۱۲ قرارداد اسلامی شبکه بانکی در ۶ قرارداد در برنامه ششم کدام است؟

• اهمیت توجه به نهادهای مکمل بازار پول در برنامه ششم چیست؟

• چالش‌های افزایش سرمایه دولت در بانک‌های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک در برنامه ششم کدام است؟

• تاثیر کاهش مزایای کارکنان بانک‌ها (ماده ۳۵ تبصره ۲) در تضعیف عملکرد شبکه بانکی چیست؟

 

 

 

 

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =