04 اسفند 1398 - 10:45
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد:

حرکت نظام بانکی برای استقرار بانکداری دیجیتال

معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین با اشاره به قدمت کم بانکداری دیجیتال در ایران،گفت:‌ایجاد و استقرار بانکداری دیجیتال و حرکت به سمت نظارت دیجیتالی به صورت پایلوت توسط برخی بانک‌ها در حال انجام است.
کد خبر : ۱۱۱۸۴۰
اینالوئی

فرهاد اینالوئی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره نظارت دیجیتال بر بانک‌ها که می‌تواند به شفافیت عملکردها و اعتمادسازی در بین مشتریان بانکی منجر شود، افزود:‌ مقوله نظارت دیجیتال توسط بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی و همچنین موضوع بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزارهای نظارت دیجیتال در درون بانک‌ها دو مقوله متفاوت از هم هستند.


معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین با تاکید بر اینکه در این بحث موضوع نظارت دیجیتالی در درون خود بانک‌ها مطرح است، اظهارداشت:‌ در اکوسیستم بانکداری دیجیتال غیر از نظارت دیجیتال بانک مرکزی، فین تک ها را داریم که به مشتریان بانک ها سرویس ارایه می‌کنند.


اینالوئی با تاکید بر اینکه در درون بانک‌ها نظارت دیجیتالی و نحوه دریافت خدمات فین‌تک‌ها دارای پیچیدگی است، ادامه داد: در این شرایط بانک از نحوه تعامل و دریافت خدمات مشتریان از شرکت های پرداخت الکترونیک اطلاعی ندارد؛ بنابراین موضوع نظارت دیجیتال در این بخش حائز اهمیت است.


وی با اشاره به اینکه نظارت دیجیتال در بانکداری دیجیتال بر نظارت به خدمات سرویس ها تاکید دارد ،گفت: به عنوان نمونه وقتی سرویس انتقال وجه از بانک‌ها به شرکت‌های پرداخت منتقل می شود،‌ باید نظارت صورت گیرد تا کارها درست انجام شود.


معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین اظهارداشت: در زمانی که ارائه خدماتی از سوی بانک‌ها به شرکت‌های پرداخت منتقل می شود، ‌نظارت بر این روند پیچیده و کنترل ها بر عهده بانک است. در واقع به لحاظ بالا بودن تعداد سرویس دهنده ها کار پیچیده است و در این بخش باید از ابزارهای جدید استفاده کرد.


به گفته اینالوئی، در مسیر ارائه خدمات و دریافت سرویس از شرکت های پرداخت نیز باید فرایندها را اصلاح و بهبود بخشید. در بحث سرویس دهی به مشتریان ابتدا باید توسط بانک احراز هویت صورت گیرد و سپس برود در محیط فین تک و خدمات دریافت کند.


وی خاطرنشان کرد: در این حالت این سوال پیش می‌آید که آیا در شرایطی که مشتری توسط بانک احراز هویت و توسط فین‌تک سرویس دهی می شود، مشتری برای بانک محسوب می‌شود و یا فین تک؟ صاحب اطلاعات مشتریان بانک ها هستند و یا فین تک ها؟ جواب این است که در واقع صاحب داده ها مشتریان بانک‌ها هستند و اگر قرار است از داده ها و اطلاعات مشتریان استفاده شود، باید مجوز این کار توسط مشتری داده شده باشد.


معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین تصریح کرد: بنابراین پذیرش اینکه صاحب دیتاها مشتریان هستند برای بانک ها راحت نیست چون در زمانی که بانک مرکزی اطلاعات مشتریان را بخواهد بانک مجبور است آن را ارائه کند، اما در نگاه دیجیتال و بانکداری دیجیتال می‌گوید که صاحب اطلاعات مشتری است و برای دریافت هرگونه اطلاعات باید اجازه وی گرفته شود.


اینالوئی تاکید کرد:‌ از این طریق می‌توان انتظار داشت که جلوی برخی تخلفات احتمالی مانند فرارهای مالیاتی نیز گرفته شود و از طریق ابزارهای دیجیتال،‌ بانک‌ها باید بهتر و قوی تر عمل کنند. تا پیش از این، مشتریان تنها در اکوسیستم بانک مدیریت می شدند ولی امروز علاوه بر بانک ها، در محیط های بیرونی نیز حضور دارند.


وی با اشاره به اینکه در فرایندهای دیجیتالی بانکداری به دلیل به روزتر بودن ابزارها، نظارت‌ها در لایه سرویس انجام می شود و نه در لایه مشتری، بیان داشت: در عین حال،‌ استفاده از ابزارها و نظارت های دیجیتال تفاوت دارد.


این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک در زمینه وضعیت نظام بانکی ایران از منظر استفاده از خدمات دیجیتال و بانکداری دیجیتال،‌ گفت:‌ در ایران می‌توان گفت که بانکداری دیجیتال هنوز از قدمت چندانی برخوردار نیست و در اصل هنوز متولد نیز نشده است.


اینالویی خاطرنشان کرد: در عین حال، اجرای بانکداری دیجیتال به صورت پایلوت توسط برخی بانک ها از جمله بانک ایران زمین آغاز شده است. در عین حال، هنوز با اجرای بانکداری دیجیتال فاصله داریم و زیرساخت و قوانین فعلی بانک‌ها با این نوع از بانکداری همخوانی ندارد.


وی با اشاره به اینکه همچنان در بانک ها با امضای فیزیکی مواجه هستیم، گفت: در بانک‌ها هنوز هم معتقد به بازرسی فیزیکی هستیم ولی در صورت استقرار بانکداری دیجیتال، اینگونه نظارت ها متوقف خواهد شد؛‌ بنابراین با مقوله بانکداری دیجیتال فاصله داریم، اما مسیری که برای رسیدن به آن در حرکت هستیم درست است.


معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین در پایان اظهارداشت: پس از چند سال از گذشت موضوع بانکداری دیجیتال،‌ امروز دیگر برای همه لزوم حرکت به سمت آن روشن شده است، اما برای عملیاتی شدن آن نیازمند هزینه، برنامه ریزی و تغییر فرهنگ هستیم.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر