20 ارديبهشت 1399 - 09:47
ایبِنا گزارش می‌دهد؛

سرانه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی از کارتخوان سبقت گرفت

افزایش خریدهای اینترنتی و شیوع ویروس کرونا در شبکه پرداخت باعث شده تا سرانه مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی با رشدی قابل توجه از ابزار کارتخوان سبقت بگیرد و به ۳۶ میلیون تومان در هر ابزار برسد.
کد خبر : ۱۱۴۰۴۱
کارت اعتباری

به گزارش خبرنگار ایبِنا، آمار منتشره از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در فروردین ماه سال جاری در خصوص شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش فعال سیستمی نشان می‌دهد که  سرانه مبلغ تراکنش‌های هر ابزار کارتخوان به عنوان رایجترین ابزار پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک کشور با سهمی بالغ بر ۸۹ درصد و تعداد ۸ میلیون و ۳۸۵ ابزار با مجموع مبلغ تراکنش یک هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد میلیون ریال نسبت به ماه‌های گذشته با روند قابل توجه نزولی روبرو شده  و به ۱۸ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان رسیده است؛ اما این در حالی است که با توجه به شیوع کرونا و افزایش خریدهای اینترنتی و افزایش دامنه مبلغی این تراکنش‌ها، میانگین مبلغ تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی از کارتخوان با تعداد یک میلیون و ۱۴۸ هزار ابزار با رقم قابل توجه ۳۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان سبقت گرفته است. همچنین سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی نیز نسبت به ماه‌های گذشته با افزایش روبرو بوده و به حدود ۶ میلیون تومان بر اساس هر ابزار  افزایش یافته است.بر اساس جدول فوق، در فروردین ماه ۹۹ بالغ بر ۱۰ میلیون و ۸۵۷ هزار ابزار پذیرش در شبکه پرداخت فعال بوده که با استفاده از آن‌ها مبلغ یک هزار و ۹۷۸ هزار میلیارد میلیون ریال تراکنش انجام شده است و همین موضوع باعث شده تا در نهایت با توجه به حجم گسترده مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان، سرانه مبلغ تراکنش‌های مجموع ابزارهای پذیرش به ۱۸ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان برسد.گزارش شاپرک در خصوص تعداد متوسط تراکنش به ازای هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در فروردین ماه حاکی از آن است که تعداد تراکنش به ازای هر دستگاه کارتخوان به صورت متوسط ۲۰۴ تراکنش بوده است؛ همچنین تعداد متوسط تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۱۰۱ و ۷۲ تراکنش اعلام شده که در نهایت تعداد متوسط تراکنش به ازای ابزارهای فعال در شبکه پرداخت را به ۱۷۷تراکنش رسانده است؛ در واقع تعداد تراکنش ابزار کارتخوان نسبت به ماه‌های گذشته کاهشی در حدود ۵۰ تراکنش داشته و متوسط مجموع ابزارها نیز به کمتر از ۲۰۰ تراکنش کاهش یافته است که نشان از افزایش دامنه مبلغی تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی و کاهش تعدادی و مبلغی تراکنش‌های پایانه فروشگاهی دارد.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر