15 بهمن 1399 - 10:47

افزایش نرخ تورم تولیدکننده زراعی در فصل پاییز

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ١٩.٦ درصد افزایش یافته است.
کد خبر : ۱۲۱۸۱۲
شاخص

به گزارش ایبِنا، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٧١٢,٠ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٧.٥ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ١٩.٦ درصد افزایش یافته است.


شاخص زراعت و باغداری


شاخص "زراعت و باغداری" در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٧٣٣,١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٩.٠ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ٢٧.١ درصد افزایش می باشد.


شاخص گروه "غلات" در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٧٣٣,٠ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٨.٦ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٣.٠ درصد افزایش می باشد.


شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٧٦٢,٦  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٠.٣ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣١.٣ درصد افزایش می‌باشد.


شاخص گروه "سبزیجات" در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٦٨٧,٧ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٤.٥ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣.٥  درصد افزایش می باشد.


شاخص گروه "مواد خام طبقه بندی نشده" در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٦٧٣,٦  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٢.٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٦.٥ درصد افزایش می‌باشد.


شاخص دامداری سنتی


شاخص "دامداری سنتی" در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٦٦٦,٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥.٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٦.٣ درصد افزایش می باشد.


شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله " در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٦٦٦,٧ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٨.٥ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣.٥ درصد افزایش می باشد.


شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٥٨٨,١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣.٥ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤.٠ درصدکاهش می‌باشد.


شاخص گروه "گوسفند و بره" در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٧٠٧,٤  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٨.٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٠.٢ درصد افزایش می باشد.


شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٧٢٦,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٣.٧ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٢.٧ درصد افزایش می‌باشد.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر