10 فروردين 1400 - 11:26

بدهکارترین کشورهای دنیا کدامند؟

ایرلند کماکان بیشترین میزان بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای جهان دارد.
کد خبر : ۱۲۳۰۹۶
جهان

به گزارش ایبِنا، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه فوریه، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.


در ادامه با شش کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:


۱- ایرلند


جمعیت: چهار میلیون و ۸۱۸ هزار نفر


میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: ۳۴۷ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار


نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۷۸۳.۱۶ درصد


نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۶.۵۸ درصد


۲- هلند


جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۸۴ هزار نفر


میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: ۸۲۸ میلیارد و ۱۰ میلیون دلار


نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۵۸۶.۱۶ درصد


نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۰.۴۴ درصد


۳- یونان


جمعیت: ۱۰ میلیون و ۴۱۲ هزار نفر


میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: ۱۹۹ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار


نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۲.۳۵  درصد


نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۳۸.۵۷ درصد


۴- بلژیک


جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار نفر


میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: ۵۰۶ میلیارد و ۷۰۴ میلیون دلار


نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۱.۲۹ درصد


نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۳.۳۲ درصد


۵- سوئیس


جمعیت: هشت میلیون و ۶۷۳ هزار نفر


میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: ۶۷۱ میلیارد و ۴۶۷ میلیون دلار


نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۹۶.۰۳ درصد


نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۲.۲۸ درصد


۶- فرانسه


جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۰۱ هزار نفر


میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: دو تریلیون و ۶۹۹ میلیارد دلار


نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۱.۷۵ درصد


نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۰۴ درصد


رتبه دیگر کشورها:


- آمریکا


جمعیت: ۳۳۰ میلیون و ۲۴۹ هزار نفر


میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: ۲۱ تریلیون ۶۳۶ میلیارد دلار


نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲۹.۵۲ درصد


نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۲.۱۸ درصد


- چین


جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون نفر


میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: ۱۴ تریلیون و ۶۹۰ میلیارد دلار


نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۸۵ درصد


نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۳.۹۶ درصد


- ژاپن


جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۴۳۴ هزار نفر


میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: پنج تریلیون و ۴۰۸ میلیارد دلار


نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۸۴.۹۰ درصد


نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۱.۶۴ درصد


- آلمان


جمعیت: ۸۴ میلیون و ۱۰ هزار نفر


میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: سه تریلیون و ۲۱۴ میلیارد دلار


نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۰.۳۵ درصد


نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۴.۹۰ درصد


- انگلیس


جمعیت: ۶۸ میلیون و ۱۳ هزار نفر


میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: سه تریلیون ۲۷۵ میلیارد دلار


نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۵.۲۰ درصد


نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۹.۹۳ درصد

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر