28 مهر 1400 - 08:25
مدیرعامل سازمان هدفمندی خبر داد:

پرداخت ۱۸ هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال به حوزه تولید و اشتغال

مدیرعامل هدفمندی یارانه‌ها گفت:در اجرای ردیف (۲۸) جدول مصارف هدفمندی از محل منابع درآمدی سازمان ۱۸ هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در اجرای مصوبات در حوزه اشتغال و تولید پرداخت شد.
کد خبر : ۱۲۷۷۰۹
امید حاجتی

به گزارش ایبِنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور، امید حاجتی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور از پرداخت پرداخت ۱۸هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال به حوزه تولید و اشتغال موضوع بند الف تبصره۱۴ به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهر سازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نفت، دانشگاه فنی و حرفه ای، سازمان فنی و حرفه ای، وزارت آموزش و پرورش و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد.


وی با اعلام این خبر عنوان داشت: این مبالغ در اجرای ردیف (۲۸) جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴)  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور به وزارت خانه ها و سازمان های صدرالاشاره پرداخت شد.


امید حاجتی با تشریح پرداخت ها از این ردیف به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور عنوان کرد:   ۹۱۹ میلیارد ریال در اجرای ردیف (۲۸) جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به این معاونت پرداخت شد و با احتساب واریزی قبل به مبلغ سه هزار چهار میلیارد ریال، جمعا سه هزار ۹۳۳ میلیارد ریال بصورت تملک دارایی ها به این معاونت تا به امروز پرداخت شده است.


مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها افزود: چهار هزار و ۸۹۳ میلیارد ریال از این ردیف به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شد که با احتساب رقم واریزی قبل به مبلغ شانزده هزار ۷۷ میلیارد ریال جمعا بیست هزار و ۹۷۰ هزار میلیارد ریال به این وزارت خانه از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها پرداخت شده است.


وی همچنین به واریز ۴۲۸۰ میلیارد ریال از ردیف تولید و اشتغال به وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: ۱۴هزار و هفتاد میلیارد ریال در مرحله اول به این وزارت خانه پرداخت شد و با احتساب این واریزی جمعا ۱۸ هزار و سیصدوپنجاه میلیارد ریال به این وزارت خانه برای تولید و اشتغال از محل تملک دارایی سرمایه ای بند الف تبصره ۱۸ در اجرای ردیف ۲۸ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور پرداخت شده است.


حاجتی ادامه داد: در اجرای همین ردیف از جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور ۴هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شد که از ابتدای سال تاکنون ۱۸ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال از محل تملک دارایی سرمایه ای به این وزارت خانه پرداخت شده است.


مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور اضافه کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای این ردیف ۶۱۲ میلیارد ریال دریافت کرده است. مجموع واریزی های این وزارت خانه تا امروز ۲هزار ۶۲۲ میلیارد ریال در حوزه تولید و اشتغال و از محل تملک دارای سرمایه ای موضوع ردیف ۲۸ تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بوده است.


حاجتی افزود: وزارت نفت در اجرای این ردیف ۱۰ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال دریافت کرد که با احتساب واریزی قبل به مبلغ ۲هزار و ۵۸۴ میلیارد ریال جمعا ۱۳ هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال موضوع تولید و اشتغال ردیف ۲۸ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ دریافت کرده است.


وی افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای نیز در اجرای این ردیف با موضوع اشتغال و تولید (بند الف تبصره ۱۸) ۳۵۴ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال دریافت کرده است که با احتساب واریزی مرحله قبل، جمعا ۱۵۲۱ میلیارد و ۳۳۴ میلیون ریال تا به امروز به حساب این دانشگاه واریز شده است.


مدیرعامل هدفمندی یارانه ها به تشریح پرداخت ها از این ردیف به سازمان فنی و حرفه ای اشاره کرد و افزود: ۳۵۴ هزار ۶۶۷ میلیارد ریال به حساب این سازمان در اجرای ردیف با موضوع اشتغال و تولید(بند الف تبصره ۱۸) واریز شده است و با احتساب مبلغ واریزی قبل، جمعا ۱۵۲۱ میلیارد و ۳۳۴ میلیون ریال تا به امروز به حساب این سازمان از محل تملک دارای سرمایه ای پرداخت شده است.


وی به پرداختی از این ردیف به وزارت خانه های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی اشاره کرد و عنوان داشت: ۳۵۴ هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال به این وزارت خانه پرداخت شد تا با احتساب واریزی قبل جمعا  مبلغ ۱۵۲۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون ریال به این وزارت خانه پرداخت شود. همچنین به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز ۹۱۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شد و با احتساب واریزی مرحله قبل به مبلغ ۳هزار و ۱۴ میلیارد ریال جمعا ۳هزار و ۹۳۳ میلیارد ریال از محل تملک دارایی سرمایه ای موضوع تولید اشتغال به این وزارت خانه پرداخت شد.


حاجتی خاطر نشان کرد: کلیه مبالغ واریزی در اجرای ردیف ۲۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با موضوع تولید و اشتغال به حساب این سازمان ها و وزارت خانه ها واریز شد تا جهشی در این حوزه را شکل بگیرد.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر