درخواست G20 از صندوق بین‌المللی پول برای کمک به کشورهای کم‌درآمد

گروه ۲۰ از صندوق بین‌المللی پول خواست که صندوق جدیدی برای تامین مالی کشورهای کم‌درآمد ایجاد کند.
کد خبر : ۱۲۷۹۸۵
صندوق بین المللی پول

به گزارش ایبِنا به نقل از خبرگزاری تاس، رهبران گروه ۲۰ هم از ابتکار صندوق بین المللی پول برای تخصیص ذخایر به ارزش ۶۵۰ میلیارد دلار به عنوان ذخایر جهت کمک به کشورهای آسیب پذیر استقبال کردند. بر اساس بیانیه گروه ۲۰ که در اجلاس سران گروه ۲۰ در روز یکشنبه در رم به تصویب رسید، کشورهای گروه بیست از صندوق بین المللی پول (IMF) خواسته اند تا یک سازمان جدید برای تأمین مالی بلندمدت جهت کمک به کشورهای کم درآمد، بر اساس بیانیه جی بیست ایجاد کند.


در این سند آمده که ما هم از صندوق بین‌المللی پول می‌خواهیم که در راستای وظایف خود برای تأمین مالی بلندمدت مقرون ‌به‌ صرفه جهت کمک به کشورهای کم‌درآمد، شامل قاره آفریقا، کشورهای در حال توسعه کوچک و کشورهای آسیب پذیر با درآمد متوسط یک صندوق جدید ایجاد کند تا کشورهای مزبور خطرات ناشی از ثبات تراز پرداخت‌ها، خطرات ناشی از همه‌گیری ها و تغییرات آب و هوایی را کاهش دهند. این صندوق جدید ویژگی حق برداشت ویژه دارایی ذخیره را دارا خواهد بود. رهبران گروه ۲۰ هم از ابتکار صندوق بین المللی پول برای تخصیص SDR به ارزش ۶۵۰ میلیارد دلار به عنوان ذخایر اضافی برای کمک به کشورهای آسیب پذیر استقبال کردند.

ارسال‌ نظر