31 ارديبهشت 1401 - 15:19

بانک توسعه تعاون در شکل گیری زیست بوم تعاون در کشور اثرگذار است

در سومین نشست تخصصی از سلسله نشست های اندیشه ورزی، نقش بانک توسعه تعاون در شکل گیری زیست بوم تعاون در کشورمورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر : ۱۳۲۸۵۳
بانک توسعه تعاون در شکل گیری زیست بوم تعاون در کشوراثرگذار است

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در سومین نشست تخصصی اندیشه ورزی بانک اظهار داشت: شرایط ایجاد شده برای تحول نظام بانکی با محوریت شعار سال، یعنی "تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین"، ظرفیت مطلوبی را برای نظام بانکی به منظور حرکت به سوی توسعه اقتصادی و پاپدار کشور فراهم ساخته است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون با تامین مالی و حمایت از توسعه کسب وکارهای تعاونی با محوریت حوزه های دانش بنیان، تولید و اشتغال می تواند نقش و سهم کلیدی در حل فصل نیازهای مردم و دغدغه های دولت مردمی بردارد و بازوی توانمند برای وزارت مردم در کمک به تحقق اهداف ترسیم شده باشد.
شیخ حسینی خاطر نشان کرد: بهره گیری از ظرفیت های متخصصان و خبرگان دانشگاهی و بانکی می تواند در بانک توسعه تعاون در ترسیم مسیرهای جدید همسو با نگاه دولت و نیازهای مردمی کمک کننده باشد.
عادل پیغامی سخنران این نشست ، بانک توسعه تعاون را عهده دار شکل گیری زیست بوم تعاون در کشور ذکر کرد و گفت: مدیریت نظام انگیزشی زیست بوم تعاون به واسطه منابع مالی در اختیار بانک ها و به ویژه بانک توسعه تعاون می باشد.
وی نگاه یکسان به همه بانک ها را چالش نظام بانکی خواند و گفت: ترویج نگاه تخصصی و ماموریت محور در نظام بانکی و تعریف وظایف تخصصی برای بانک های تجاری و بانک های توسعه ای و تعاونی حائز اهمیت است.
پیغامی گفت: بانک توسعه تعاون با اقدامات توسعه ای و معرفی زیست بوم خود بعنوان بانک تخصصی تعاون ، می تواند بر مزیت رقابتی خود تمرکز نموده و با کمک مجامع علمی، قانون-گذاری و اجرایی در سطح حاکمیت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقناع سازی نماید.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نیاز بانک توسعه تعاون به خلق زیست بوم ویژه بخش تعاون گفت: بانک توسعه تعاون با اتکا به حسابداری اجتماعی و توسعه ای و تمرکز بر حساب های اجتماعی و توسعه ای می تواند اقداماتی مهم صورت دهد.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: حرکت بانک توسعه تعاون به سوی زیست بوم دانش بنیان همسو با ماموریت های ترسیم شده و با روان سازی قوانین و مقررات و تفکیک بانک ها، ظرفیت مناسبی برای توسعه کشور فراهم می سازد و مدیران ارشد بانک توسعه تعاون آمادگی حمایت و همراهی با ماموریت مذکور را دارند.
امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: کمک به شکل گیری الگوهای موفق تعاونی و عینی سازی موفقیت تعاونی ها در سطح جامعه بسیار مهم می باشد و بانک با واسطه گری مالی و مدیریت نظام انگیزشی باید گذرگاه نوآوری و دانش بنیان را پیشروی تعاونی قرار دهد.
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: بخش تعاون در هم افزایی استراتژیک نیازمند بازنگری در تعاملات و شبکه سازی ها است و در این مسیر فرهنگ سازی می تواند بخش تعاون را مرکز ثقل اقتصاد کشور قرار دهد و در این میان بانک توسعه تعاون نقش مهمی در بخش تعاون برعهده دارد.
کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون گفت: مسیر پیشروی توسعه جوامع در سه فاز توسعه مبتنی بر منابع، توسعه مبتنی بر کارآیی و توسعه مبتنی بر نوآوری قابل توصیف است و رویکرد اقتصاد و بانکداری دانش بنیان بر مسیر توسعه مبتنی بر نوآوری تمرکز دارد.
میرزاخانی گفت: هدفگذاری سهم ۲۰ درصد از درآمد کشور از طریق فغالیت های دانش بنیان در اسناد راهبردی کشور، ماموریت مضاعفی را برای بانک ها و بانک توسعه تعاون جهت حمایت از فعالیت های دانش بنیان ترسیم و نیازمند تدابیر و نقشه راه علمی و مبتنی بر دانش است.
حسن عاشقی رییس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون گفت: استمرار نشست های اندیشه ورزی با محوریت جامعه، بانک و اقتصاد با بهره گیری از ظرفیت های نخبگان دانشگاهی و بانکی یکی از برنامه های مهم آموزش در سال جاری می باشد.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر