01 تير 1401 - 09:22
ایبِنا بررسی کرد؛

مردم در هر تراکنش چقدر پول جابجا می‌کنند؟

در اریبهشت ۱۴۰۱، متوسط مبلغ هر تراکنش با کارتخوان‌های فروشگاهی به طور متوسط ۱۷۷ هزار تومان بوده است. این در حالی است که میانگین مبلغ تراکنش‌های پرداخت اینترنتی چند برابر این میزان بوده است.
کد خبر : ۱۳۳۸۰۷
کارتخوان

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بررسی بازار تراکنش‌های شاپرکی در دومین ماه سال نشان می‌دهد در این مدت بیش از ۳ میلیارد و ۵۴۷ میلیون تراکنش از طریق بیش از ۸.۶ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱۵۶ هزار ابزار موبایلی و ۳۹۰ هزار ابزار پذیرش اینترنتی انجام شده است. این تعداد تراکنش از طریق سه ابزار پذیرش در شرایطی است که بیش از ۹۱ درصد از تعداد تراکنش های شاپرکی مربوط به ابزار کارتخوان بوده است. 


این در حالی است که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست را می‌توان از جمله عوامل تاثیرگذار بر تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست. این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز می‌باشد که ممکن است هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد. 


از سوی دیگر با توجه به اینکه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مجموع تعداد ابزارهای پذیرش (فعال) به بیش از ۹ میلیون عدد رسیده بود، بیشترین تعداد ابزار پذیرش متعلق به ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی با بیش از ۸ میلیون عدد می باشد که با توجه به سهم قابل توجه تعداد تراکنش های کارتخوان، محاسبات شاپرک نشان می‌دهد در این مدت، تعداد تراکنش به ازای هر ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی به رقم ۳۷۹ رسیده است. این در حالی است که متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در اردیبهشت ۱۴۰۱ عدد ۳۸۷ تراکنش می‌باشد که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶.۱۱ واحدی  (۷.۲۳ درصدی) را تجربه نموده است. متوسط مبلغ تراکنش ها به ازای هر ابزار پذیرش فعال سیستمی


در بخش دیگری از آمار منتشر شده توسط شاپرک، مجموع مبلغ تراکنش های هر ابزار پذیرش شاپرکی و سرانه مبلغ تراکنش ها مشخص شده است. به گونه ای که ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد ۳۹۰,۱۴۹ ابزار فعال و با مجموع مبلغ تراکنش ۸۷۳,۸۷۴,۳۴۷ میلیون ریال، سرانه مبلغی تراکنش هر ابزار اینترنتی به رقم ۲,۲۳۹.۸۵ میلیون ریال را به ثبت رسانده است. همچنین در ابزار پذیرش موبایلی بیش از ۱۵۶ هزار ابزار فعال سیستمی بوده است که این تعداد، مجموعا ۱۳,۸۹۶,۸۶۶ میلیون ریال تراکنش داشته اند.


این در حالی است که سرانه مبلغ تراکنش های هر ابزار پذیرش موبایلی، ۸۸.۸۶ میلیون ریال بوده است. و در نهایت، در ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی مجموع مبلغ تراکنش ها ۵,۷۸۹,۳۰۲,۸۳۲ میلیون ریال بوده که این مجموعِ مبلغ مربوط به تعداد ۸,۶۱۷,۶۷۰ عدد ابزار کارتخوان فروشگاهی است که سرانه مبلغ تراکنش هر کارتخوان فروشگاهی نیز به رقم ۶۷۱.۷۹ میلیون ریال رسیده است.
متوسط مبلغ هر تراکنش در هر یک از ابزارهای پذیرش


بررسی اطلاعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هریک از ابزارهای پذیرش نشان می دهد در اریبهشت ماه امسال، با ابزار پذیرش اینترنتی به طور متوسط ۵.۰۴ میلیون ریال مبلغ هر تراکنش بوده است. همچنین با ابزار پذیرش موبایلی این رقم به عدد ۰.۱۲ میلیون ریال و در نهایت با ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نیز متوسط مبلغ هر تراکنش ۱.۷۷ میلیون ریال بوده است؛ بنابراین همان طور که در جدول زیر مشخص است، در مجموعِ سه ابزار پذیرش مذکور، متوسط مبلغ هر تراکنش در هر ابزار، ۱.۸۸ میلیون ریال بوده است.ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر