جزئیات تامین مالی از طریق بازار سرمایه در ۷ ماه نخست امسال 

عرضه اولیه‌ها میزان ۱.۲ درصد از کل تامین مالی بازار سرمایه را طی ۷ ماه ابتدایی امسال تشکیل می‌دهند.
کد خبر : ۱۴۳۴۹۲

به گزارش خبرنگار ایبِنا، عوامل اصلی تشکیل دهنده تامین مالی طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۱ شامل افزایش سرمایه با سهم حدود ۴۷ درصد و انتشار اوراق با سهم حدود ۵۳ درصد می‌شود.

 

طی ۷ ماه امسال حدود ۲.۶ هزارمیلیارد تومان عرضه اولیه صورت گرفته که از کل تامین مالی بازار سرمایه سهم حدود ۱.۲ درصدی داشته است.

 

طی هفت ماهه نخست سال جاری حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه انجام شده، که شامل ۹۹ هزار میلیارد تومان از محل افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام و ۲.۵ هزار میلیارد تومان هم از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌شود.

 

جزئیات تامین مالی از طریق بازار سرمایه در ۷ ماه نخست امسال 

 

در هفت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ به میزان حدود ۶۹.۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شده که این میزان از کل اوراق منتشر شده سهم ۵۸.۲ درصدی دارد. همچنین ۳.۲ هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت توسط شهرداری‌ها و ۴۶.۷ هزار میلیارد تومان اوراق غیردولتی / شرکتی منتشر شده، که هرکدام به ترتیب سهمِ ۲.۷ درصدی و ۳۹.۱ درصدی از کل اوراق منتشر شده را دارند.

 

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر