ایبِنا بررسی کرد:

آبان، ماه طلایی صنایع بورسی

در آبان ماه شاخص تولید و فروش صنایع بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۸.۲ و ۱۴.۴ درصدی مواجه شده است.
کد خبر : ۱۴۴۳۱۸

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در آبان ماه ۱۴۰۱ شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی از ابتدای ۱۳۹۷ تا کنون عملکرد کم نظیری داشته است، چرا که در در آبان ماه شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۸.۲ و ۱۴.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۷.۴ و ۱۴.۵ درصدی مواجه شده است.


براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، در این ماه رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکت‌های بورسی رکورد جدیدی ثبت کرده و شاخص تولید و فروش آن به ترتیب رشد ۴۷.۳ و ۶۷.۲ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کرده است. همچنین در آبان ماه ۱۴۰۱ شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه برمبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۶ درصدی و افزایش ۳.۲ درصدی داشته است. در مقابل در آبان ماه ۱۴۰۱ شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو برمبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۴.۶ و کاهش ۴.۷ درصدی داشته است.


همچنین در آبان ماه ۱۴۰۱ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی رشد مثبت ۰.۲ درصدی، رشد نقطه به نقطه با حفظ روند نزولی با ۲.۵ درصد کاهش نسبت به ماه قبل، رشد ۳۶ درصدی و میانگین سالیانه شاخص قیمت هم با حفظ روند نزولی یکسال اخیر خود رشد ۵۰.۸ درصدی را نشان می‌دهد. در این ماه رشته فعالیت دارو پس از رشد منفی ۱۷.۱ درصدی قیمت ماهانه در مهرماه، در آبان ماه نرخ رشد ماهانه ۸.۲ درصدی داشته است و همچنین شاخص قیمت ماهانه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر پس از رشد منفی در سه ماه متوالی مهر، شهریور و مرداد در آبان ماه ۱ واحد درصد افزایش یافته و رشد مثبت ۰.۲ درصدی داشته است.


شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۶.۱ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۱۶.۸ درصدی مواجه شده است.


طی آبان ماه ۱۴۰۱ شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۴.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۱۴.۵ درصدی مواجه شده است.


در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۳ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، ماشین آلات و تجهیزات و خودرو و قطعات بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت‌های چوب و کاغذ و شیمیایی و دارو بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت‌های ماشین آلات و تجهیزات، تجهیزات برقی و خودرو و قطعات بوده و بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت‌های چوب و کاغذ، کک و پالایش بوده است.


شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۸.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۳۶.۳ درصدی مواجه شده است.


بررسی شاخص قیمت رشته فعالیت‌های بورسی نشان می‌دهد در آبان ماه ۱۴۰۱ رشته فعالیت‌های دارو، معدن بالاترین نرخ رشد ماهانه و رشته فعالیت‌های غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر و کک و پالایش بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه و بالاترین نرخ رشد سالیانه را تجربه کرده اند.

در جدول زیر رشد شاخص تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی در آبان ماه ۱۴۰۱ را مشاهده می‌کنید.

آبان، ماه طلایی صنایع بورسی


در جدول زیر رشد شاخص‌های تولید و فروش رشته فعالیت‌های صنعتی در آبا ن ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل را به درصد مشاهده می‌کنید.


آبان، ماه طلایی صنایع بورسی


در جدول زیر نیز رشد شاخص‌های تولید و فروش رشته فعالیت‌های صنعتی در آبا ن ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل را به درصد مشاهده می‌کنید.

آبان، ماه طلایی صنایع بورسی


همچنین در جدول زیر سهم رشته فعالیت‌ها از رشد شاخص‌های تولید و فروش بخش صنعت در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل ملاحضه می‌کنید.


آبان، ماه طلایی صنایع بورسی


در جدول زیر سهم رشته فعالی تها از رشد شاخص‌های تولید و فروش بخش صنعت در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل را مشاهده می‌کنید.


آبان، ماه طلایی صنایع بورسی


رشته فعالیت دارو پس از آنکه در سه ماه فصل تابستان بیشترین رشد قیمت ماهیانه را ناشی از حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو ثبت کرده بود، در مهرماه نرخ رشد ماهیانه منفی ۱۷.۱ درصدی داشت و در آبان ماه مجددا با افزایش قیمت مواجه بود و نرخ رشد ماهانه ۸.۲ درصدی داشته است. لازم به ذکر است رشد نقطه به نقطه رشته فعالیت دارو نیز نسبت به ماه پیش ۱۷ واحد درصد افزایش یافته و به ۷۱ درصد رسیده است و میانگین سالانه قیمت نیز ۴۵.۴ درصد افزایش یافته است.


یکی از رشته فعالیت‌های دیگری که در ماه‌های ابتدایی سال مشمول حذف ارز ترجیحی شد، رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر بود. بررسی روند قیمت‌ها در این رشته فعالیت هم بعد از گذشت چند ماه از اعمال این سیاست جالب توجه است، با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، رشد ماهانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت و خرداد ماه به حدود ۴۵ و ۵۰ درصد رسید، لیکن در ماه‌های بعد و پس از تخلیه اثر این شوک به شدت کاهش یافت و در مرداد، شهریور و مهر رشد منفی را ثبت کرد، اما در آبان ماه ۱ واحد درصد افزایش یافته و رشد مثبت ۰.۲ درصدی داشته است. به طور مشابه رشد نقطه به نقطه قیمت در این رشته فعالیت هم از تیر ماه مسیر نزولی را طی کرده است و در آبان به ۱۳۲.۵ درصد رسیده است؛ لازم به ذکر است میانگین سالانه قیمت در این رشته فعالیت ۱۰۷ درصد افزایش یافته است.


در پایان لازم به ذکر است که در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهیانه ۳۰۲ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه بر اندازه گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‌نمایند و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر