تورم ماهانه خوراکی‌ها صفر شد

نرخ تورم ماهانه آذر سال جاری با کاهش ۰.۲ درصدی نسبت آبان ماه عدد ۱.۹ درصد را ثبت کرد و تورم ماهانه خوراکی‌ها پس از ماه‌ها صفر شد.
کد خبر : ۱۴۴۵۵۷

به گزارش ایبِنا،  مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطه‌ای در آذرماه ١٤٠١ به عدد ۴۸.۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٤٨.٥ درصد بیشتر از آذر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای آذرماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٢.٤ واحد درصدی به ٦٥.٣ درصد رسیده و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢ واحد درصدی به ٣٨.٩ درصد رسیده است.

نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۴۷.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ٥١.٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور

نرخ تورم ماهانه آذر ١٤٠١ به ۱.۹ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» صفر درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» ٣.٣ درصد بوده است.

نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۲.۱ درصد و ١.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل برای خانوار‌های شهری بدون تغییر و برای خانوار‌های روستایی ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.

تورم سالانه در آذرماه به ۴۵ درصد رسید

نرخ تورم سالانه آذرماه ١٤٠١ برای خانوار‌های کشور به ٤٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴۴.۳ درصد و ٤٨.٦ درصد است که برای خانوار‌های شهری ١.٠ واحد درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز و کدوسبز) و گروه «نوشیدنی‌ها» است.

در گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) و گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

همچنین در ماه جاری گروه «انواع گوشت» (مرغ ماشینی) و گروه «میوه و خشکبار» نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذرماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۲.۵ درصد برای دهک دهم تا ٥١.٧ درصد برای دهک اول است.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر