مرکز آمار:

میانگین قیمت مسکن در پایتخت ۵۰ میلیون تومان شد

براساس اعلام مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی آذرماه ۵۰.۴ میلیون تومان شد.
کد خبر : ۱۴۵۰۱۵

به گزارش ایبِنا، بر اساس آمار مرکز آمار ایران در آذرماه امسال منطقه ۱ با متوسط وزنی قیمت ۱۰۷۱۱۴۴ هزار ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با متوسط وزنی قیمت ۲۵۶۳۹۲ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده اند.

در آذر ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۷۴.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل (۱۶۷.۴)، ۴.۱ درصد افزایش داشته است.


کاهش تورم ماهانه

در آذر ماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۴.۱ درصد بوده است. تورم ماهانه آذر ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۵ درصد)، ۰.۹ واحد درصد کاهش داشته است.

در ماه گذشته تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۵۲.۱ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (۵۰ درصد) ۲.۱ واحد درصد افزایش داشته است.


افزایش تورم سالانه

نرخ تورم سالانه آذر ماه ۱۴۰۱ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۳۷.۱ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۵ درصد)، ۲.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

در آذر ماه ۱۴۰۱ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به ترتیب به ۵۰۴۴۷۶ و ۴۸۴۵۴۳ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ۱ با متوسط وزنی قیمت ۱۰۷۱۱۴۴ هزار ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با متوسط وزنی قیمت ۲۵۶۳۹۲ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده ­اند.

 

متوسط قیمت مسکن تهران ۵۰ میلیون تومان شد/ کاهش تورم ماهانه مسکن

متوسط قیمت مسکن تهران ۵۰ میلیون تومان شد/ کاهش تورم ماهانه مسکن

 

متوسط قیمت مسکن تهران ۵۰ میلیون تومان شد/ کاهش تورم ماهانه مسکن

 

 

 

 

متوسط قیمت مسکن تهران ۵۰ میلیون تومان شد/ کاهش تورم ماهانه مسکن

برچسب ها: مسکن بورس
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر