برچسب ها - بورس

بورس

ایبِنا بررسی کرد:
شاخص کل بازار سرمایه که روز کاری گذشته ۰.۰۴ درصد رشد کرده بود، امروز نیز ۰.۰۷ درصد مثبت شد.
کد خبر: ۱۶۵۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

در ابتدای معاملات روز چهارشنبه رقم خورد:
شاخص کل بازار سرمایه که روز گذشته ۰.۰۴ درصد افزایش یافته بود، امروز نیز پس از گذشت ۲۹ دقیقه از شروع بازار ۰.۰۶ درصد رشد کرده است.
کد خبر: ۱۶۵۰۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

ایبِنا بررسی کرد:
در حالی که شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته ۰.۴۳ درصد افت کرده بود، امروز ۰.۰۴ درصد رشد کرد.
کد خبر: ۱۶۵۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

در ابتدای معاملات روز یکشنبه رقم خورد:
در حالی شاخص کل بورس در روز گذشته ۰.۴۳ درصد کاهش یافته بود که امروز پس از گذشت ۱۳ دقیقه از شروع بازار ۰.۱۳ درصد رشد کرده است.
کد خبر: ۱۶۴۹۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

ایبِنا بررسی کرد:
شاخص کل بازار سرمایه که روز گذشته ۰.۳۵ درصد افت کرده بود، امروز نیز ۰.۴۱ درصد منفی شد.
کد خبر: ۱۶۴۹۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

در ابتدای معاملات روز شنبه رقم خورد:
شاخص کل بورس که روز کاری گذشته ۰.۳۵ درصد کاهش یافته بود، امروز نیز پس از گذشت ۱۳ دقیقه از شروع بازار ۰.۰۱ درصد افت کرده است.
کد خبر: ۱۶۴۹۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

ایبِنا بررسی کرد:
شاخص کل بازار سرمایه که روز گذشته ۰.۱۹ درصد افت کرده بود، امروز نیز ۰.۳۵ درصد منفی شد.
کد خبر: ۱۶۴۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

ایبِنا بررسی کرد:
شاخص کل بازار سرمایه که روز گذشته ۰.۲۳ درصد افت کرده بود، امروز نیز ۰.۱۹ درصد منفی شد.
کد خبر: ۱۶۴۸۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

در ابتدای معاملات روز سه شنبه رقم خورد:
در حالی شاخص کل بورس در روز گذشته ۰.۲۳ درصد کاهش یافته بود که امروز پس از گذشت ۶ دقیقه از شروع بازار ۰.۲۳ درصد رشد کرده است.
کد خبر: ۱۶۴۸۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

ایبِنا بررسی کرد:
در حالی شاخص کل بورس روز گذشته ۱.۷۲ درصد رشد کرده بود، امروز ۰.۲۳ درصد افت کرد.
کد خبر: ۱۶۴۸۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

۵ درصد سهام شرکت نور ایستا پلاستیک به عنوان سومین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه، امروز (دوشنبه) در فرا بورس عرضه می‌شود.
کد خبر: ۱۶۴۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

ایبِنا بررسی کرد:
شاخص کل بازار سرمایه که روز کاری گذشته ۴.۲ درصد رشد کرده بود، امروز نیز ۱.۷۲ درصد مثبت شد.
کد خبر: ۱۶۴۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

در ابتدای معاملات روز یکشنبه رقم خورد:
شاخص کل بازار سرمایه که روز گذشته ۴.۲ درصد افزایش یافته بود، امروز نیز پس از گذشت ۶ دقیقه از شروع بازار ۱.۸۲ درصد رشد کرده است.
کد خبر: ۱۶۴۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

ایبِنا بررسی کرد:
شاخص کل بازار سرمایه که روز کاری گذشته ۰.۵ درصد رشد کرده بود، امروز نیز ۴.۲ درصد مثبت شد.
کد خبر: ۱۶۴۷۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

شاخص کل بورس با رشد بیش از ۴۱ هزار واحدی در ساعات آغازین بازار، به دو میلیون و ۱۴۲ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۶۴۷۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

ایبِنا بررسی کرد:
شاخص کل بازار سرمایه که روز کاری گذشته ۰.۷۴ درصد رشد کرده بود، امروز نیز ۰.۵ درصد مثبت شد.
کد خبر: ۱۶۴۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

در ابتدای معاملات روز چهارشنبه رقم خورد:
شاخص کل بازار سرمایه که روز گذشته ۰.۷۴ درصد افزایش یافته بود، امروز نیز پس از گذشت ۶ دقیقه از شروع بازار ۰.۰۸ درصد رشد کرده است.
کد خبر: ۱۶۴۶۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

ایبِنا بررسی کرد:
شاخص کل بازار سرمایه که روز کاری گذشته ۰.۱۱ درصد رشد کرده بود، امروز نیز ۰.۷۴ درصد مثبت شد.
کد خبر: ۱۶۴۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

در ابتدای معاملات روز سه شنبه رقم خورد:
شاخص کل بازار سرمایه که روز گذشته ۰.۱۱ درصد افزایش یافته بود، امروز نیز پس از گذشت ۱۳ دقیقه از شروع بازار ۰.۱ درصد رشد کرده است.
کد خبر: ۱۶۴۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

ایبِنا بررسی کرد:
در حالی که شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته ۱.۱ درصد افت کرده بود، امروز ۰.۱۱ درصد رشد کرد.
کد خبر: ۱۶۴۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

فیلم و پخش زنده
بیشتر