ایبِنا گزارش می‌دهد؛

جزئیات معاملات بورس به تفکیک بازار‌ها/ تعداد معاملات بیش از ۳ درصد رشد کرد

جزئیات معاملات بورس به تفکیک بازار‌ها  تعداد معاملات بیش از ۳ درصد رشد کرد
دفعات معاملات بورس در هفته گذشته نسبت به هفته ما قبل خود رشد ۳.۲۹ درصدی داشت.
کد خبر : ۱۴۵۷۳۶

به گزارش خبرنگار  ایبِنا؛ در هفته‌ای که گذشت حجم کل معاملات به میزان ۵۹ هزار میلیون سهم بود، که نسبت به هفته ما قبل خود با اُفت ۳۸ درصدی همراه شد. همچنین ارزش معاملات به مقدار ۳۸۲۶۷۶ میلیارد ریال بود، که نسبت به هفته ما قبل خود با اُفت۳۱ درصدی همراه شد، گفتنی است که دفعات معاملات بورس در هفته گذشته نسبت به هفته ما قبل خود رشد ۳.۲۹ درصدی داشت.

 

جزئیات معاملات بورس به تفکیک بازار‌ها/ دفعات معاملات بورس بیش از ۳ درصد رشد کرد

 

 اُفت ارزش معاملات در تمامی بازار‌های بورس
 

در هفته گذشته ارزش معاملات و حجم آن در بازار اول سهام به ترتیب با اُفت ۳۰ درصدی و ۳۳ درصدی نسبت به هفته ماقبل خود همراه شد، همچنین ارزش معاملات و حجم آن در بازار دوم سهام نیز با اُفت ۴۲ درصدی و ۴۶ درصدی همراه بود.

 

گفتنی است که ارزش معاملات و حجم آن در بازار بدهی با اُفت ۵ درصدی و ۱۱ درصدی همراه شد، همچنین در بازار مشتقه نیز ارزش معاملات با اُفت ۵۲ درصدی و حجم آن با رشد ۶۵۸ درصدی همراه بود.

 

رشد بیش از ۲۳ درصدی شاخص کل بورس در هفته گذشته نسبت به ابتدای سال 
 

شاخص کل بورس در پایان هفته گذشته روی پله یک میلیون و ۶۸۹ هزار واحد ایستاد که نسبت به هفته ما قبل خود رشد ۲.۲۴ درصدی داشت و نسبت به ابتدای سال با رشد ۲۳.۵۴ درصدی همراه شد.

 

شاخص کل هم وزن نیز در پایان هفته گذشته روی پله ۵۲۶ هزار واحد ایستاد که نسبت به هفته ما قبل خود رشد ۴.۳۶ درصدی داشت، اما نسبت به ابتدای سال با رشد ۵۱ درصدی همراه شد، همچنین شاخص کل صنعت نیز در پایان هفته گذشته روی پله یک میلیون و ۵۸۷ هزار واحد ایستاد که نسبت به هفته ماقبل خود رشد ۲.۱۴ درصد داشت.

 

جزئیات معاملات بورس به تفکیک بازار‌ها/ دفعات معاملات بورس بیش از ۳ درصد رشد کرد

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر
اینفوگرافیک
بیشتر
پربیننده ها