بازدهی ۱۴.۳ درصدی شاخص کل در یک ماه منتهی به ۲۶ دی

طبق آمار، بازدهی شاخص کل بورس طی یک ماه منتهی به ۲۶ دی حدود ۱۴.۳ درصد بوده است.
کد خبر : ۱۴۵۷۸۳

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بازدهی شاخص کل در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴.۶ درصد بوده، اما بازدهی همین شاخص در ۳۰۲ روز نخست امسال، ۲۲.۹ درصد ذکر شده، البته که شاخص کل بورس طی یک ماه منتهی به ۲۶ دی بازدهی ۱۴.۳ درصدی داشته است.

 

بازدهی کل شاخص هم وزن در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۰.۸- درصد بوده، اما بازدهی همین شاخص در ۳۰۲ روز نخست امسال، ۴۹.۴ درصد ذکر شده، همچنین شاخص کل هم وزن طی یک ماه منتهی به ۲۶ دی بازدهی ۱۹.۲ درصدی داشته است.

 

بازدهی ۱۴.۳ درصدی شاخص کل در یک ماه منتهی به ۲۶ دی

 

بازدهی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۴.۵ درصد بوده، اما بازدهی همین شاخص در ۳۰۲ روز نخست امسال ۲۴.۸ درصد ذکر شده، همچنین شاخص ۳۰ شرکت بزرگ طی یک ماه منتهی به ۲۶ دی بازدهی ۱۵.۲ درصدی داشته است.

 

بازدهی شاخص صنعت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۹.۲ درصد بوده، اما بازدهی همین شاخص در ۳۰۲ روز نخست امسال، ۲۵.۲ درصد ذکر شده، همچنین شاخص صنعت طی یک ماه منتهی به ۲۶ دی بازده ۱۴.۶ درصدی داشته است.

 

بازدهی ۱۴.۳ درصدی شاخص کل در یک ماه منتهی به ۲۶ دی

 

ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان ۲۶ دی امسال حدود ۶۲۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است همچنین شاخص کل در یک ماه اخیر با تاثیر از بازدهی شرکت‌های کوچک تقویت شد.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر