12 بهمن 1401 - 12:21
ایبِنا گزارش می‌دهد؛

تداوم رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست ۱۴۰۱/ رشد اقتصادی سه ماهه دوم به ۳.۶ درصد رسید

تداوم رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست ۱۴۰۱  رشد اقتصادی سه ماهه دوم به ۳.۶ درصد رسید
رشد اقتصادی مثبت سال‌۱۴۰۰ (معادل ۴.۴ درصد)، حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
کد خبر : ۱۴۶۲۲۹

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بر اساس آمار‌های مقدماتی، رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۳.۰ درصد رقم خورد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲.۷ درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۲.۳ درصد بوده است).

 

تداوم رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست ۱۴۰۱/ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به ۳.۶ درصد رسیدرشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی بدون نفت در تابستان ۱۴۰۱


رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۳.۶ درصد رقم خورد (نرخ رشد مذکور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۱.۰ درصد بوده است). همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳.۱ درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۰.۷ درصد بوده است).

 

تداوم رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست ۱۴۰۱/ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به ۳.۶ درصد رسید


رشد مثبت تمامی گروه‌های اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱


گفتنی است در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۶.۶، ۳.۸، ۲.۶ و ۱.۱ درصد افزایش یافت (در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۲۰.۰ و ۵.۴ درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌های صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان ۱.۵ و ۲.۴ درصد کاهش یافتند).

تداوم رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست ۱۴۰۱/ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به ۳.۶ درصد رسیدرشد مثبت تمامی گروه‌های اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱


همچنین در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۱۰.۴، ۶.۹، ۲.۴ و ۰.۸ درصد افزایش یافت (در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۵.۴ و ۴.۱ درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌های صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان ۴.۴ و ۲.۵ درصد کاهش یافتند).

 

تداوم رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست ۱۴۰۱/ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به ۳.۶ درصد رسیدعملکرد چشمگیر شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه ماهه دوم ۱۴۰۱


شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیش‌تر) با سهم قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشانگر افزایش ۶.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌باشد. بررسی روند رشد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که شاخص مزبور بعد از افزایش ۳ درصدی در سه ماهه نخست سال جاری، طی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه ۱۰.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است.

تداوم رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست ۱۴۰۱/ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به ۳.۶ درصد رسیددر مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۷۷۴۸.۹ و ۷۱۰۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۳.۰ و ۲.۷ درصدی همراه بود. لازم به ذکر است که تحقق رشد اقتصادی ۳.۰ درصدی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی مثبت سال‌۱۴۰۰ (معادل ۴.۴ درصد)، حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر