23 اسفند 1401 - 11:59

ترکیب اوراق بدهی غیردولتی طی یازده ماهه ۱۴۰۱ 

انتشار اوراق بدهی در بهمن ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۲۹ درصدی داشته است.
کد خبر : ۱۴۷۹۹۲

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بهمن ماه ۱۴۰۱ به میزان ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده که این میزان نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۲۹ درصدی داشته است، همچنین این مقدار نسبت به ماه قبل با افزایش ۱۰۹.۶ درصدی همراه بوده است.

 

در بهمن ماه سال جاری حدود ۱۲ هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی غیردولتی/ شرکتی منتشر شده که این میزان نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۷۱ درصدی داشته است همچنین این مقدار نسبت به ماه قبل با افزایش ۱۹۷ درصدی همراه بوده است.

 

ترکیب اوراق بدهی غیردولتی طی یازده ماهه ۱۴۰۱ 

 

انتشار ۴۸ همت اوراق گام در ۱۱ ماهه امسال 

 

ترکیب اوراق غیردولتی/ شرکتی طی یازده ماه اول سال جاری شامل انتشار ۴۸ هزار میلیارد تومان اوراق گام، ۲۸ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره، ۱۹ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه و۶ هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد می‌شود.

 

ترکیب اوراق بدهی غیردولتی طی یازده ماهه ۱۴۰۱ 

 

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر