21 مرداد 1402 - 15:44

رشد ۲۶۱ درصدی درآمد‌های گمرکی در بهار ۱۴۰۲

جمع کل وصـولی و واریز به خزانه در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ٢٦١ درصد رشد داشته است.
کد خبر : ۱۵۳۸۸۲

به گزارش ایبِنا، مقایسه درآمد‌های گمرک و واریزی بابت مالیات ارزش افزوده در ۳ ماهه اول سال جاری در مقایسه با ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که جمع کل وصـولی و واریز به خزانه در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۳۶ هزار و ۶۸۱ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٢٦١ درصد رشد داشته است.

 

رشد ۲۶۱ درصدی درآمد‌های گمرکی در بهار ۱۴۰۲

 

 میزان حقوق ورودی وصولی کالا‌ها در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۱۲ هزار و ۲۱۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۲ درصد رشد داشته است.

 

رشد ۲۶۱ درصدی درآمد‌های گمرکی در بهار ۱۴۰۲

رشد ۲۶۱ درصدی درآمد‌های گمرکی در بهار ۱۴۰۲

همچنین میزان حقوق ورودی وصولی کالا‌ها به علاوه خودرو، گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۲۰ ردیف در آمدی گمرک معادل ۱۵ هزار و ۹۹۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۳ درصد رشد داشته است.

رشد ۲۶۱ درصدی درآمد‌های گمرکی در بهار ۱۴۰۲میزان مالیات بر ارزش افزوده و صولی در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰ هزار و ۶۸۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣٣٤ درصد رشد داشته است.

رشد ۲۶۱ درصدی درآمد‌های گمرکی در بهار ۱۴۰۲


جمع کل وصـولی و واریز به خزانه در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۳۶ هزار و ۶۸۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٢٦١ درصد رشد داشته است.رشد ۲۶۱ درصدی درآمد‌های گمرکی در بهار ۱۴۰۲

 

 

رشد ۲۶۱ درصدی درآمد‌های گمرکی در بهار ۱۴۰۲

برچسب ها: گمرک صادرات
فیلم و پخش زنده
بیشتر