08 شهريور 1402 - 16:24

رد ادعای حساب‌سازی در اعلام خروج بانک‌های دولتی از زیان

توقف زیان و اعلام سوددهی بانک‌های دولتی براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اعلام شده است.
کد خبر : ۱۵۴۶۱۹

به گزارش ایبِنا، اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ روزنامه جهان صنعت با تیتر "حساب‌سازی ترسناک" و گزارش دیگر همین روزنامه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ با تیتر "گریز‌های فرار از ورشکستگی" با رد این ادعا که خروج بانک‌های دولتی از زیان دهی شبهه انگیز است، توضیح داد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ توقف زیان در بانک‌های دولتی و اعلام سود دهی آن‌ها را اعلام نموده است و در آینده نزدیک در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (ج) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر اینکه «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی سالانه و میاندوره‌ای کلیه شرکت‌های مشمول این جزء قانونی را به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر نماید»، نسخه الکترونیکی صورت‌های مالی کلیه بانک‌های دولتی انتشار خواهند یافت.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر