06 آبان 1402 - 10:33

نرخ بهره بین بانکی کاهش یافت

نرخ بهره بین بانکی برای دومین هفته متوالی، در هفته منتهی به ۳ آبان ماه، کاهش یافت.
کد خبر : ۱۵۶۵۹۳

به گزارش خبرنگار ایبنا، بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۳ آبان ماه به میزان یک صدم درصد کاهش یافت و به ۲۳.۷۱ درصد رسید. بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به ۸ مهرماه ماه بوده که به نرخ ۲۳.۸۰ درصد رسیده بود.

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۶ مهرماه، ۲۳.۷۲ درصد بود که در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه به ۲۳.۷۶ درصد و هفته پیش از آن ۲۳.۷۵ درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهر ماه به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافته بود. این نرخ همچنین در پایان هفته منتهی به ۲۹ شهریور ماه به ۲۳.۶۹ درصد رسیده بود.

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ شهریورماه نیز با افزایش ۰.۰۷ درصدی به ۲۳.۶۲ درصد افزایش یافته بود. این نرخ طی هفته منتهی به ۱۵ شهریورماه با کاهش به ۲۳.۵۵ درصد رسیده بود.

نرخ سود در هفته منتهی به ۸ شهریورماه نیز با کاهش ۰.۰۲ درصدی به ۲۳.۵۷ درصد رسیده بود. نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱ شهریورماه با افزایش به ۲۳.۵۹ درصد رسیده بود.

 

نرخ بهره بین بانکی کاهش یافت

 

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر