ارسال مرحله‌ای اطلاعات خانه‌های خالی محاسبه مالیات را غیرممکن می‌سازد

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: ارسال مرحله‌ای اطلاعات خانه‌های خالی، محاسبه مالیات این خانه‌ها را غیرممکن می‌سازد.
کد خبر : ۱۵۹۱۲۰

به گزارش ایبنا به نقل از رسانه مالیاتی ایران، شاهین مستوفی با اشاره به تکلیف قانونی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در اجرای تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: بر اساس این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب قانون (خردادماه سال ۱۴۰۰) سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.


مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه افزود: سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است براساس اطلاعات دریافتی از سامانه فوق، تا پایان تیرماه هرسال مالیات متعلق به مالکان واحد‌های مشمول ماده (۵۴) مکرر قانون مذکور را به وی اعلام کند.


مستوفی با بیان اینکه امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور در آذرماه سال ۱۴۰۲ از سوی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان ارائه شد، تصریح کرد: بر این اساس در مرحله اول در آذرماه سال جاری، اطلاعات مربوط به ۱۹ هزار و ۲۹۹ واحد مسکونی خالی و در مرحله دوم در دی‌ماه سال جاری، اطلاعات مربوط به ۴۰ هزار و ۲۶۳ واحد  مسکونی خالی در سال ۱۴۰۱ به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق سامانه ارتباطی ارسال شده است.


وی با اشاره به اینکه ارسال مرحله‌ای اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی به این سازمان عملاً محاسبه مالیات برای مالکان را برای این سازمان غیرممکن می‌نماید، بیان داشت: محاسبه مالیات املاک مسکونی خالی برای هر فرد مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات کامل خانه‌های خالی آن فرد در کل کشور است چراکه مالیات فردی که دارای بیش از پنج واحد خانه خالی (۶ دانگ) است برای تمامی املاک وی معادل دو برابر حالتی است که کمتر از پنج واحد خانه خالی دارد.  


مستوفی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در حال مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی است تا اطلاعات نهایی املاک مسکونی خالی مربوط به سال ۱۴۰۱ را صرفاً در یک مرحله از آن وزارتخانه دریافت نماید تا نسبت به محاسبه مالیات و اعلام آن به مالکان در فرصت باقی مانده تا پایان سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر