بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛

شیوه‌نامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت اصلاح شد

بخشنامه‌ اصلاحی شیوه‌نامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی ابلاغ شد.
کد خبر : ۱۵۹۵۰۷

به گزارش ایبنا؛ این بانک با صدور بخشنامه شماره ۰۲.۲۶۴۸۱۱ به تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۸ خطاب به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تاکید کرد:

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۳۰۶۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۱ مورخ ۱۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۱ موضوع ابلاغ «شیوه‌نامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» مصوب جلسه مورخ ۱۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۱ هیأت عامل بانک مرکزی، به استحضار می‌رساند؛ با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۶‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار متضمن امکان پذیرش سهام شرکت‌های سهامی خاص تحت مالکیت مؤسسات اعتباری به عنوان وثیقه در قبال اضافه برداشت مؤسسات اعتباری و همچنین با توجه به بازخورد‌های واصله و تجربیات حاصل از اجرای ضوابط موصوف، شیوه‌نامه یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۳۰‏‏‏‏/۷‏‏‏‏/۱۴۰۲ هیأت عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید.

به موجب شیوه‌نامه مذکور، امکان پذیرش سهام شرکت‌های سهامی خاص تحت مالکیت مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی منوط به آن که؛ سهام مزبور در زمان پذیرش آن به عنوان وثیقه توقیف نباشد؛ ارزش سهام شرکت حداقل معادل ۷۰ درصد ارزش دارایی¬های ثابت تحت تملک شرکت باشد و دارایی¬های ثابت شرکت نزد بانک مرکزی به رهن گذاشته شود، فراهم شده است.

همچنین توثیق ارز صرفاً در قالب اسکناس دلار و یورو امکان‌پذیر می‌باشد. علاوه بر این، توثیق وثایق از جانب سایر اشخاص به نمایندگی از مؤسسه اعتباری، مطابق با ضوابط مقرر در شیوه‌نامه مذکور، مجاز گردیده است. نهایتاً این که، آزادسازی وثایق تودیعی بنا به درخواست مؤسسه اعتباری و با هدف کاهش یا تسویه اضافه برداشت، تحت شرایطی امکان‌پذیر شده است.

با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ‏‏‏‏‏

 

نسخه اصلاحی «شیوه‌نامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی»

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر