22 ارديبهشت 1403 - 09:38

تداوم ثبات نرخ بهره بین بانکی در نیمه کانال ۲۳ درصدی

تداوم ثبات نرخ بهره بین بانکی در نیمه کانال ۲۳ درصدی
نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۹ اردیبهشت مانند هفته پیش از آن ثابت ماند.
کد خبر : ۱۶۳۰۷۵

به گزارش ایبنا؛ در جدیدترین گزارش بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۹ اردیبهشت بدون تغییر در نرخ ۲۳.۵۰ درصد باقی ماند.


بیشترین نرخ بهره سال گذشته مربوط به ۵ مهرماه سال گذشته بوده که به نرخ ۲۳.۸ درصد رسیده بود.


بیشترین نرخ بهره بین بانکی در امسال نیز مربوط به ۸ فروردین و ۲۳.۶۲ درصد بوده است.


نرخ بهره در اردیهشت ماه امسال در تاریخ‌های ۵ و ۱۲ اردیبهشت ماه به ترتیب ۲۳.۵۱ و ۲۳.۵۰ درصد بوده است.


این نرخ در ۸، ۱۵، ۲۲ و ۲۹ فروردین ماه امسال به ترتیب ۲۳.۶۲، ۲۳.۵۸، ۲۳.۴۸ و ۲۳.۵۱ درصد تعیین شده بود.


 تغییرات نرخ بهره بین بانکی در سال ۱۴۰۲


نرخ بهره در اسفند ماه و در تاریخ دوم، نهم، شانزدهم، بیست و سوم و بیست و نهم به ترتیب به ۲۳.۶، ۲۳.۵۸، ۲۳.۵۷، ۲۳.۶۲ و ۲۳.۶۶ تغییر کرده بود.


نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۵، ۱۱، ۱۸ و ۲۵ بهمن ماه به ۲۳.۵۳، ۲۳.۴۶، ۲۳.۵۶ و ۲۳.۴۸ درصد تغییر کرده بود. نرخ بهره بین بانکی در تاریخ ۶، ۱۳، ۲۰ و ۲۷ دی ماه به ۲۳.۵۹، ۲۳.۴۳، ۲۳.۴۱ و ۲۳.۴۹ درصد رسیده بود. 


طبق اعلام بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در تاریخ‌های ۲۹، ۲۲، ۱۵ و ۸ آذرماه به ترتیب ۲۳.۵۵، ۲۳.۴۴، ۲۳.۴۳ و ۲۳.۵۴ درصد بوده است. این نرخ در ۱ آذرماه، ۲۳.۶۰ درصد بوده است.


نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۴ آبان ماه، ۲۳.۶۳ درصد و در هفته منتهی به ۱۷ آبان ماه، ۲۳.۵۶ درصد بوده است. این نرخ ۱۰ آبان ماه، ۲۳.۶۰ درصد و این نرخ در هفته منتهی به ۳ آبان ماه، ۲۳.۷۱ درصد بوده است.


نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۶ مهرماه، ۲۳.۷۲ درصد بود. این نرخ در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه به ۲۳.۷۶ درصد، هفته پیش از آن ۲۳.۷۵ درصد بوده است.


این نرخ در پایان هفته منتهی به ۵ مهر ماه با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافته بود. این نرخ در پایان هفته منتهی به ۲۹ شهریور ماه به ۲۳.۶۹ درصد رسیده بود.


نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ شهریورماه نیز با افزایش ۷ صدم درصدی به ۲۳.۶۲ درصد افزایش یافته بود. این نرخ طی هفته منتهی به ۱۵ شهریورماه با کاهش به ۲۳.۵۵ درصد رسیده بود. 


نرخ سود در هفته منتهی به ۸ شهریورماه نیز با کاهش ۲ صدم درصدی به ۲۳.۵۷ درصد رسید. این نرخ طی هفته منتهی به ۱ شهریورماه با افزایش به ۲۳.۵۹ درصد رسیده بود. نرخ بهره بین بانکی طی دو ماه گذشته روند نوسانی داشته است.

 

تداوم ثبات نرخ بهره بین بانکی در نیمه کانال ۲۳ درصدی

 

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر