حضور پررنگ حقوقی‌ها در خریدهای دی ماه بورس

حقیقی‌ها ۴۱.۹ درصد و حقوقی‌ها ۵۸.۱درصد خریدهای بورس را در نخستین ماه زمستان امسال از آن خود کردند و در مقابل حقیقی‌ها ۴۳.۴درصد و حقوقی‌ها ۵۶.۶درصد فروش‌های بورس را به نام خود کردند.
کد خبر : ۸۱۵۶۴
بورس

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در جریان معاملات نخستین ماه زمستان امسال حقیقی‌ها ۲۱هزار و ۸۱۳میلیارد ریال(۴۱.۹ درصد) و حقوقی‌ها ۳۰هزار و ۳۰۷میلیارد ریال(۵۸.۱درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۲۲هزار و ۵۹۷میلیارد ریال(۴۳.۴درصد) و حقوقی‌ها ۲۹هزار و ۵۲۳میلیارد ریال(۵۶.۶درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.


در جریان معاملات آخرین ماه پاییز امسال نیز حقیقی‌ها ۲۳ هزار و ۴۱۸میلیارد ریال(۵۱.۸ درصد) و حقوقی‌ها ۲۱ هزار و ۷۹۵میلیارد ریال(۴۸.۲درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۲۰هزار و ۲۹۵میلیارد ریال(۴۴.۹درصد) و حقوقی‌ها ۲۴هزار و ۹۱۹میلیارد ریال(۵۵.۱درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.


در جریان معاملات آبان ماه نیز حقیقی‌ها ۱۶ هزار و ۶۸۳میلیارد ریال(۴۹.۲ درصد) و حقوقی‌ها ۱۷ هزار و ۲۳۳میلیارد ریال(۵۰.۸درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۱۷هزار و ۹۴میلیارد ریال(۵۹.۷درصد) و حقوقی‌ها ۱۶هزار و ۸۲۲میلیارد ریال(۴۹.۶درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.


همچنین در جریان معاملات نخستین ماه پاییز امسال حقیقی‌ها ۱۶ هزار و ۴۷۹میلیارد ریال(۵۴.۶ درصد) و حقوقی‌ها ۱۳ هزار و ۷۲۵میلیارد ریال(۴۵.۴درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۱۸هزار و ۳۰میلیارد ریال(۵۹.۷درصد) و حقوقی‌ها ۱۲هزار و ۱۷۴میلیارد ریال(۴۰.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.


در آخرین ماه تابستان امسال حقیقی‌ها ۱۴ هزار و ۸۲۶میلیارد ریال(۴۴ درصد) و حقوقی‌ها ۱۸ هزار و ۸۳۸میلیارد ریال(۵۶ درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۱۴هزار و ۵۳۰میلیارد ریال(۴۳.۲درصد) و حقوقی‌ها ۱۹هزار و ۱۳۳میلیارد ریال(۵۶.۸درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.


در مردادماه امسال حقیقی‌ها ۱۷ هزار و ۸۷۲میلیارد ریال(۵۰.۲ درصد) و حقوقی‌ها ۱۷ هزار و ۷۳۷میلیارد ریال(۴۹.۸ درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۱۷هزار و ۹۲۲میلیارد ریال(۵۰.۳درصد) و حقوقی‌ها ۱۷هزار و ۶۸۶میلیارد ریال(۴۹.۷درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.


در تیرماه گذشته نیز حقیقی‌ها ۱۴ هزار و ۱۷۷میلیارد ریال(۴۶ درصد) و حقوقی‌ها ۱۶ هزار و ۶۷۵میلیارد ریال(۵۴ درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۱۳هزار و ۴۶۱میلیارد ریال(۴۳.۶درصد) و حقوقی‌ها ۱۷هزار و ۳۹۱میلیارد ریال(۵۶.۴درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.


در خردادماه امسال حقیقی‌ها ۱۲ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال(۴۶.۳ درصد) و حقوقی‌ها ۱۴ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال(۵۳.۷ درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۱۴هزار و ۵۹۶میلیارد ریال(۵۳ درصد) و حقوقی‌ها ۱۲هزار و ۹۵۸میلیارد ریال(۴۷درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.


در جریان معاملات اردیبهشت ماه نیز حقیقی‌ها ۲۵ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال(۵۲.۳ درصد) و حقوقی‌ها ۲۳هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال(۴۷.۷ درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۲۶هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال(۵۴.۹ درصد) و حقوقی‌ها ۲۲هزار و ۱۶میلیارد ریال(۴۵.۱درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.


در اولین ماه امسال نیز حقیقی‌ها ۲۱ هزار و ۲۲میلیارد ریال(۶۸.۷درصد) و حقوقی‌ها ۹هزار و ۵۶۹میلیارد ریال(۳۱.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۲۰ هزار و ۵۶۲میلیارد ریال(۶۷.۲ درصد) و حقوقی‌ها ۱۰هزار و ۲۸میلیارد ریال(۳۲.۸درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.


این گزارش می‌افزاید: در ۱۰ ماه گذشته نیز حقیقی‌ها ۱۸۴هزار و ۵۶۹میلیارد ریال(۵۰درصد) و حقوقی‌ها ۱۸۳هزار و ۹۴۱میلیارد ریال(۵۰درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۱۸۵هزار و ۸۵۹میلیارد ریال(۵۰درصد) و حقوقی‌ها ۱۸۲هزار و ۶۵۲میلیارد ریال(۵۰درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.


برچسب ها: بورس حقوقی ها
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر