16 بهمن 1396 - 10:23

ترکیب سهم بانک های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش ها

بانک ملت درآذرماه ۹۶ با سهم ۳۱.۵۱ درصدی از تعداد و سهم ۲۹.۲۸ درصدی از مبلغ تراکنش ها همچنان بالاترین سهم از پذیرش تراکنش های بازار بانک های پذیرنده را به خود اختصاص داده است.
کد خبر : ۸۱۶۰۸
شاپرک

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بر این اساس، سهم بازار هر یک از بانک های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت درآذرماه ۹۶ بیانگر این است که بانک ملت با سهم ۳۱.۵۱ درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم ۲۹.۲۸ در صدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان بالاترین سهم از پذیرش تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده است ودر جایگاه نخست در این بخش ایستاده است.

بانک ملی همچنین با سهم ۸.۰۹ درصدی از تعداد تراکنش ها در این بخش در مقام دوم و سهم ۱۰.۷۰ درصدی از مبلغ تراکنش ها رتبه سوم در این بخش را به خود اختصاص داده است.


بر اساس این گزارش بانک پارسیان با سهم ۶.۸۷ درصدی از تعداد تراکنش ها در بخش پذیرندگی درآذرماه رتبه سوم را به خود اختصاص داده در صورتی که در مبلغ تراکنش ها با سهم ۳.۸۵ درصدی در جایگاه هفتم قرار گرفته که بیانگر این نکته است که میانگین مبلغ تراکنش ها پذیرش شده در این بانک از رقم های خرد داشته است.


این در حالی است که بانک صادرات با سهم ۶.۸۲ در تعداد تراکنش ها در بخش پذیرندگی در رتبه چهارم  قرار دارد ولی در مبلغ تراکنش ها در این بخش با سهم ۱۱.۰۹ درصدی در رتبه دوم قرار دارد که نشانگر این است میانگین مبلغ پذیرش شده در این بانک از مبالغ بیشتری برخوردار بوده است.


سهم تعدادی و مبلغی بانک های پذیرنده از کل بازار تراکنش های هر یک از ابزار پذیرش


بانک ملت بنا بر آمار شاپرک ، درآذرماه سال ۹۶ در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی به ترتیب با سهم ۲۷.۷۳، ۲۴.۹۶ و ۷۳.۷۳ درصدی بیشترین سهم این بازار را به خود اختصاص داده است. همچنین این بانک با سهم ۲۷.۸۵ درصد از مبلغ تراکنش های کارتخوان های فروشگاهی، ۴۴.۷۰ درصدی از مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی و ۵۵.۱۷ درصدی از مبلغ ابزار پذیرش موبایلی در این بخش نیز در جایگاه نخست قرار داردودر سه ابزار پذیرش در تعداد و مبلغ همچنان در مقام اول ایستاده است.بر اساس جدول بالا، درآذرماه سال ۹۶ بالاترین سهم  تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک های ملی با سهم ۸.۷۴ درصدی در رتبه دوم، صادرات با سهم ۷.۵۵ درصدی در رتبه سوم و بانک کشاورزی با سهم ۷.۳۶ درصدی در رتبه چهارم قرار گرفته است. در حالی بالاترین سهم از مبلغ تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک های صادرات با سهم ۱۱.۶۵ درصد در جایگاه دوم، ملی با سهم ۱۰.۵۹ درصدی در جایگاه سوم و کشاورزی با سهم ۶.۰۴ درصدی در جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.


همچنین بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های پارسیان با سهم ۱۸.۱۶ درصدی دارای رتبه دوم، سامان با سهم ۱۱.۵۳ در جایگاه سوم و بانک ملی با سهم ۱۱.۱۱ درصدی در مقام چهار قرار دارد که تغییر جایگاه بانک ملی وسامان در این جدول به نسبت آبان ماه محرز است. همچنین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی درآذرماه ۹۶ به ترتیب بانک های ملی در جایگاه دوم با سهم ۱۲.۷۶ درصدی، پارسیان در رتبه سوم با سهم ۸.۷۷ درصدی و سامان در مقام چهارم با سهم ۶.۵۳ درصدی قرار گرفته اند.


بر اساس این گزارش، بانک های آینده با سهم ۱۴.۷۷ درصدی، پارسین ۴.۴۳ و اقتصاد نوین با سهم ۳.۰۹ درصدی بالاترین سهم از تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی را به خود اختصاص دادند. در حالی که بانک اقتصاد نوین با سهم ۱۴.۳۹ درصدی در جایگاه دوم، آینده در رتبه سوم با سهم ۱۰.۲۲ درصدی و سامان در مقام چهارم با سهم ۷.۳۴ درصدی به خود اختصاص داده اند.ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر